Το Τμήμα Περιβάλλοντος προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά τον διαγωνισμό των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, με σκοπό την Απονομή Βραβείων για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο (2nd CY GPP Awards).

Η 2η Απονομή Βραβείων πραγματοποιείται και φέτος, όπως και πέρσι, με τη συνεργασία του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, της Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, των Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων, του ΕΤΕΚ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Οι Κατηγορίες Αγορών για τις οποίες διεξάγεται και φέτος ο διαγωνισμός για τα Βραβεία 2nd CY GPP Awards είναι:

1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης,
2. Φωτισμός,
3. Επιβατικά Οχήματα,
4. Κλιματιστικά, και
5. Κτιριακές Κατασκευές.

Τα Βραβεία ΠΔΣ (2nd CY GPP Awards), απευθύνονται, όπως και πέρσι, στις Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς, όπου περιλαμβάνονται οι Κρατικές Αρχές/Δημόσιος Τομέας, οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και οι Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την τελετή βράβευσης στηρίζει το πρόγραμμα Green Procurement and Smart City Support (GRASP-MED), στο οποίο συμμετείχε και το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως υποστηρικτής.

Το έργο GRASP, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED, έχει ως στόχο την στήριξη των δημόσιων φορέων κατά τη διάρκεια προετοιμασίας ενός «πράσινου διαγωνισμού», μέσω χρήσης πλατφορμών δημοσίων συμβάσεων. Επικεντρώνεται κυρίως στις ηλεκτρονικές πράσινες προμήθειες με κριτήρια βιωσιμότητας, οι οποίες είναι περισσότερο γνωστές ως «ηλεκτρονικά συστήματα πράσινων δημοσίων συμβάσεων» ή e-gPP. Το GRASP έχει ως στόχο την αύξηση του δυναμικού των Έξυπνων Πόλεων της Μεσογείου, την οργάνωση και ανάπτυξη τέτοιων έξυπνων διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών (http://www.grasp-med.eu).

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις αναθέτουσες αρχές του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα/αναθέτοντες φορείς, καθώς επίσης και για τις ιδιωτικές εταιρείες, αφού συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις εκπομπές επικίνδυνων ουσιών και αερίων του θερμοκηπίου. Η σύναψη συμβάσεων για πράσινα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα επιφέρει μείωση των αέριων ρύπων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο δημόσιος τομέας δαπανά περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 19% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Συνεπώς, η ζήτηση αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, υπηρεσιών και έργων θα αποτελέσει κίνητρο για τους προμηθευτές στην ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και έργων που να συμμορφώνονται με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και, ταυτόχρονα, να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον, η εδραίωση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων αναμένεται να επιφέρει την ανάπτυξη καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και έργων που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Αναθετουσών Αρχών/Αναθέτοντων Φορέων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης και της εγκαθίδρυσης του νέου αυτού θεσμού, προσκαλείστε ως υποψήφια Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας να συμμετάσχετε στα Δεύτερα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (2nd CY GPP Awards), υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής σας το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.
Αιτήσεις και κριτήρια συμμετοχής

Οι Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς καλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο συμμετοχής για τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (CY GPP Awards).

Η επιλογή των Αναθετουσών Αρχών/Αναθέτόντων φορέων που θα βραβευθούν θα πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένα κριτήρια μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του θεσμού.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από φορείς ή αρχές, οι οποίοι βραβεύτηκαν πέρσι για την ίδια κατηγορία και την ίδια χρονική περίοδο εφαρμογής των ΠΔΣ. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στις ίδιες κατηγορίες από τους ίδιους φορείς/αρχές για την εφαρμογή των ΠΔΣ, μόνο στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι η νέα αίτηση αφορά συνέχιση της πολιτικής των ΠΔΣ για την περίοδο Σεπτέμβριος 2014- Σεπτέμβριος 2015.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, είτε με φαξ στο 22774945, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ngeorgiou@environment.moa.gov.cy, το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.

Τελετή Βράβευσης

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2015. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν είναι τα πιο κάτω:

· 1ο Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
· 2ο Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
· 3ο Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.
· Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης.
· Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία Φωτισμός.
· Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην Κατηγορία Επιβατικά Οχήματα.
· Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία Κλιματιστικά.
· Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην κατηγορία Κτιριακές Κατασκευές .

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα και τον χώρο όπου θα διεξαχθεί η τελετή θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου, στο τηλέφωνο 22408923 ή στο emailngeorgiou@environment.moa.gov.cy και με τον κ. Ορέστη Κυριάκου από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στο τηλέφωνο 22667716 ή στο email orestis.kyriakou@cea.org.cy.

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Τμήματος Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf και του Ενεργειακού Γραφείου www.cea.org.cy.

Συνεργαζόμενοι φορείς

– Τμήμα Περιβάλλοντος
– Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
– Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
– Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
– Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
– Ένωση Δήμων
– Ένωση Κοινοτήτων
– Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
– Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
– Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)
– Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου
– Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.