Το «2nd International Energy Conference on Power Options for the Eastern Mediterranean Region», POEM 2013 θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Οκτωβρίου 2013, στη Λευκωσία.

Το διεθνές συνέδριο POEM 2013 εστιάζεται στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ανατολική Μεσόγειο που αφορούν αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και αειφόρων ενεργειακών συστημάτων. Στο συνέδριο συμμετέχουν αναγνωρισμένοι επιστήμονες και εμπειρογνόμωνες, επαγγελματίες του χώρου, εκπρόσωποι από πολιτικούς και ενεργειακούς φορείς κ.α.

Στο συνέδριο εντάσσονται και ειδικές συνεδρίες σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας. Αυτές οι συνεδρίες, οι οποίες επικεντρώνονται στη συμπαραγωγή αφαλατωμένου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας κάνοντας χρήση ανανεώσιμων πηγών, αποτελούν μέρος του ερευνητικού προγράμματος STEP-EW το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Τα κυριότερα θέματα που θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων αφορούν μεθόδους αφαλάτωσης, λειτουργικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Η ΟΕΒ, ως συνδιοργανωτής του Συνεδρίου, με βάση τα περσινά σχόλια των συμμετεχόντων διαβεβαιώνει για το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων και συζητήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POEM 2013 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.poemconference.org/poem2013/intro.php