Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και αφορά τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού, οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφωθούν με τις νομικές τους υποχρεώσεις αποστέλλοντας στο τμήμα τα ζητούμενα στοιχεία μέχρι 4 Μαρτίου 2013. Η εγκύκλιος αφορά τον κανονισμό 842/2006/ΕΚ για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που σχετίζεται με την καταγραφή εξοπλισμού από βιομηχανίες, εργοστάσια, υπεραγορές  και άλλους πιθανούς κατόχους.

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.