Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα “HORIZON 2020” οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο “Ενέργεια και Περιβάλλον στο HORIZON 2020”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 09 Μαρτίου 2015 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία.

 Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν:

– στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και στις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής,

– στις Κοινωνικές Προκλήσεις “Secure, Clean and Efficient Energy” και “Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials” (Ανοικτές Προσκλήσεις, Θεματολογία, Τρόποι Συμμετοχής),

– σε συμβουλές για ετοιμασία πρότασης και δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήματα προς τους Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Κοτρωνάρος (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας) και Δρ. Βασίλης Μπαλαμπάνης (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας).

Στην εκδήλωση θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους άτομα που συμμετείχαν ως ερευνητές ή / και αξιολογητές στα Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα δώσουν συμβουλές επιτυχίας.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής ή/και τους εκπροσώπους της Ε.Ε. για συζήτηση συγκεκριμένων ιδεών για υποβολή πρότασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ενότητα στο έντυπο συμμετοχής.

Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο προσχέδιο της Ημερήσιας Διάταξης.

Δηλώσεις Συμμετοχής

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής και την αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 4η Μαρτίου 2015 με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).

Πληροφορίες

Ελεάνα Γαβριήλ (Εθνικό Σημείο Επαφής για «Secure, Clean and Efficient Energy») Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205046, email egabriel@research.org.cy)

Πιεραντώνιος Παπάζογλου (Εθνικό Σημείο Επαφής για «Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials»), Επιστημονικός Λειτουργός, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (τηλ. 22205048, email ppapazoglou@research.org.cy)