Μετά από πρόσκληση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κύπρο η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας Τυποποίησης CEN/CLC/JWG 1 “Energy Audits” στις 3, 4 και 5 Ιουνίου 2013. 

Η CEN/CLC/JWG1 εκπονεί το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για τους Ενεργειακούς Ελέγχους EN 16247 Energy Audits, το οποίο βρίσκεται τώρα στα τελικά στάδια της ολοκλήρωσής του. Απώτερος σκοπός είναι με την εφαρμογή του προτύπου να καθιερωθεί, σε Ευρωπαϊκή βάση, μια κοινή μεθοδολογία για τους Ενεργειακούς Ελέγχους.

Η σύνοδος περιελάμβανε συνεδρίες της ολομέλειας της Ομάδας Εργασίας αλλά και των υποεπιτροπών της, οι οποίες επεξεργάζονται τα διάφορα μέρη του προτύπου. Για τα μέρη του προτύπου ‘Buildings’, ‘Processes’ και ‘Transport’ έγινε επεξεργασία και τροποποίηση των κειμένων βάσει των σχολίων που είχαν μαζευτεί πρόσφατα από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Κρίσης. Τα τροποποιημένα αυτά μέρη θα προωθηθούν πλέον στο επόμενο στάδιο, δηλ. τη διαδικασία της Τελικής Ψήφισης. Για το μέρος του προτύπου ‘Competence of Energy Auditors’ που αφορά τα απαιτούμενα προσόντα των Ενεργειακών Ελεγκτών, έγινε περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου του πρώτου προσχεδίου με καταλυτικές παρεμβάσεις εκ μέρους της κυπριακής αντιπροσωπείας.

Συμμετείχαν συνολικά 26 εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και την Κύπρο, εκπροσωπώντας εταιρίες και φορείς σχετικούς με τους Ενεργειακούς Ελέγχους και τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης των χωρών τους. Από πλευράς Κύπρου, εκτός από τον Εθνικό μας εκπρόσωπο κ. Ντίνο Νικολαΐδη, παρευρέθησαν ο κ. Γιάννης Θωμά λειτουργός ενέργειας της Υπηρεσίας Ενέργειας – ΥΕΕΒ&Τ, ο δρ Μάριος Βαλιαντής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο δρ Πάρις Φωκαΐδης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Frederick, η κα Ανθή Χαραλάμπους διευθύντρια του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, ο κ. Νίκος Τρίκκης διευθυντής της εταιρείας Trikkis Energy, οι κ.κ. Γεώργιος Παπλωματάς και Αθανάσιος Γκοτσόπουλος διευθυντές της εταιρείας Led Projects και ο κ. Γιάννης Βασιάδης λειτουργός Τυποποίησης στον CYS.
Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Λεμεσού και φιλοξενήθηκε από τον CYS. Μέσα από τέτοιες φιλοξενίες, βασικός στόχος του CYS είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής του εμποροβιομηχανικού κόσμου στις συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης σε τομείς όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο στην διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ο CYS ευχαριστεί ιδιαίτερα τους πιο κάτω χορηγούς για την ευγενική οικονομική υποστήριξη τους: Υπηρεσία Ενάργειας (ΥΕΒ&Τ), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τσιμεντοποιείο Βασιλικολυ, LED Projects, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και Trikkis Energy.