Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι από τις 11 Δεκεμβρίου 2013 τέθηκε σε ισχύ το «περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2013»(Κ.Δ.Π.432/2013) και το «περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Συστάσεις για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του 2013» (Κ.Δ.Π.433/2013) με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση