Οι Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2012.

Απόφαση ΑΡ. 1034/2014.

Απόφαση για μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ