Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι το αναθεωρημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) για την περιοχή του Βασιλικού βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 13 Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου 2014.

Το προσχέδιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης, μη τεχνική περίληψη του προσχεδίου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης στην ελληνική γλώσσα καθώς και οι σχετικοί χάρτες θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης www.mcit.gov.cy. Βρείτε το προσχέδιο και εδώ.

Σχόλια και εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση asotirelis@mcit.gov.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αρ. 22-304759 καθ’ όλη τη διάρκεια της Δημόσια Διαβούλευσης.