Συνεχίζεται στα γραφεία της ΡΑΕΚ η παράδοση των Αδειών Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μεγάλων Φωτοβολταϊκών Πάρκων, που εμπίπτουν στον μειοδοτικό διαγωνισμό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΡΑΕΚ εξέδωσε και παραδίδει άλλες έξι άδειες για μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήματα στα πλαίσια του μειοδοτικού διαγωνισμού την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 10.00 π.μ. στα γραφεία της.