Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της κατηγορίας ΦΒ4.1 του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής –κατανάλωσης (“net – metering”).

Το Σχέδιο Χορηγιών όπως και τα Έντυπα Αιτήσεων για την εν λόγω κατηγορία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου  http://www.cie.org.cy/#sxedia-xorhgiwn-odhgoi