Σε διεθνή κοινοπραξία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που αφορά στην παροχή Νομικών, Εμπορικών και Οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ΛΤΔ και στη θυγατρική της, Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ.

Η κοινοπραξία η οποία αποτελείται από τους ERNST & YOUNG LLP, PAMBORIDIS LLC, KESTREL ENERGY SOLUTIONS LTD και RWT ENERGY ADVISORY LIMITED αναλαμβάνει τον ρόλο συμβούλου στο επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΦΑ.

Συγκεκριμένα η ΔΕΦΑ ανακοίνωσε ότι κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός «Request for Proposal for the Provision of Legal – Commercial – Financial Advisor Services», στην κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από τους ERNST & YOUNG LLP, PAMBORIDIS LLC, KESTREL ENERGY SOLUTIONS LTD και RWT ENERGY ADVISORY LIMITED.

Ο επιτυχών προσφοροδότης, ο οποίος προέκυψε μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, καθώς είχαν κατατεθεί έξι προσφορές, αξιολογήθηκε πολυκριτηριακά και με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2021 και το στάδιο υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε στις 23 Απριλίου 2021.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η εν λόγω Κοινοπραξία με την εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, έρχεται να υποστηρίξει το business plan των ΔΕΦΑ και ΕΤΥΦΑ, ένα πλάνο με σημαντικές προκλήσεις για το ίδιο το έργο αλλά και ευρύτερα», σημείωσε ο Δρ Συμεών Κασσιανίδης, Πρόεδρος των Οργανισμών.