Η ισχυρή αύξηση της παραγωγής ενέργειας από μη συμβατικές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ενέργειας μέχρι το 2030, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη Energy Outlook 2030, που εξέδωσε η BP.

Αυτή είναι η τρίτη ετήσια έκδοση του Outlook που παρουσιάζει την οπτική της BP για τις πιθανότερες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας έως το 2030, με βάση πρόσφατες αναλύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του περασμένου έτους. Η περσινή έκδοση άνοιξε το δρόμο καταδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους η Βόρεια Αμερική είναι πιθανόν να καταστεί ενεργειακά επαρκής. Η φετινή έκδοση εξετάζει αναλυτικά την επανάσταση που φέρνει το σχιστολιθικό αέριο και το «σφικτό» πετρέλαιο (tight oil) – το φαινόμενο που κρύβεται πίσω από την ενεργειακή αναβίωση της Αμερικής – καθώς και τις παγκόσμιες προοπτικές που θα προκύψουν από αυτή τη νέα μέθοδο παραγωγής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι προοπτικές για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας μέχρι το 2030 δεν έχουν μεταβληθεί πολύ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τη ζήτηση να αναμένεται να είναι κατά 36% υψηλότερη το 2030, σε σχέση με το 2011 και με σχεδόν όλη την ανάπτυξη να προέρχεται από τις αναδυόμενες οικονομίες. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη στροφή σε σχέση με τις προοπτικές για τη μορφή της προσφοράς αυτής της ανάπτυξης, καθώς οι μη συμβατικές πηγές ενέργειας (σχιστολιθικό αέριο, «σφικτό» πετρέλαιο (tight oil) μαζί με το «βαρύ» πετρέλαιο (heavy oil) και τα βιοκαύσιμα) φαίνεται να παίζουν ένα όλο και πιο σημαντικό ρόλο και μεταμορφώνουν το «ενεργειακό ισοζύγιο» των Η.Π.Α.

Η αυξανόμενη παραγωγή από μη συμβατικές πηγές πετρελαίου -όπως το «σφικτό» πετρέλαιο (tight oil), η πισσώδης άμμος (oil sands) και τα βιοκαύσιμα – αναμένεται να επιφέρει όλη την καθαρή αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου έως το 2020 και πάνω από το 70% της αύξησης έως το 2030. Μέχρι το 2030, η αυξανόμενη παραγωγή και η μετριοπαθής ζήτηση θα καταστήσουν τις Η.Π.Α. κατά 99% αυτόνομες στην καθαρή ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2005 ήταν μόνο κατά 70% αυτάρκης. Στο μεταξύ, οι αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία, που παρουσιάζουν απότομη και συνεχή οικονομική ανάπτυξη, θα είναι όλο και περισσότερο εξαρτώμενες από την εισαγωγή ενέργειας. Οι αλλαγές αυτού του είδους θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στα εμπορικά τους ισοζύγια.

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του ομίλου της BP, Bob Dudley, δήλωσε: «Το Outlook μάς δείχνει το μέγεθος στο οποίο ανατρέπονται τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τώρα. Οι φόβοι ότι το πετρέλαιο τελειώνει –κάτι που ποτέ η BP δεν είχε ασπαστεί– αρχίζουν και εξανεμίζονται. Οι Η.Π.Α. δεν θα εξαρτώνται όλο και πιο πολύ από τις εισαγωγές ενέργειας. Κατ’ ακρίβεια η ενέργεια θα αναζωογονήσει την οικονομία τους. Η Κίνα και η Ινδία αναμένεται να χρειαστούν περισσότερες εισαγωγές για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Οι προβλέψεις δείχνουν για άλλη μια φορά ότι ζούμε σε μια πολύπλευρη και δυναμική αγορά ενέργειας. Το μέλλον είναι γεμάτο ευκαιρίες για εταιρείες που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας με κορυφαία τεχνολογία και ικανότητες, για χώρες που θέλουν να δουλέψουν μαζί τους».

Παρά το γεγονός ότι μεγάλα αποθέματα σχιστολιθικού αερίου και «σφικτού» πετρελαίου (tight oil) υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, σημαντική εκμετάλλευσή αυτών των πόρων έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί μόνο στη Βόρεια Αμερική. Καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι υψηλές τιμές προσφέρουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των πόρων και αλλού, ένας συνδυασμός και άλλων παραγόντων κρίνεται αναγκαίος.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου της ΒP, Christof Rühl, δήλωσε: «Τεράστια μη συμβατικά αποθέματα έχουν ανακαλυφθεί στις Η.Π.Α. με την παραγωγή πετρελαίου να ακολουθεί το αέριο. Αυτή η νέα προοπτική οφείλεται όχι μόνο σε παράγοντες που σχετίζονται με την τεχνολογία και τους πόρους αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό τομέα υπηρεσιών, διευκόλυνση της πρόσβασης στη γη από την ιδιωτική ιδιοκτησία, ρευστότητα στις αγορές αλλά και ευνοϊκούς ρυθμιστικούς κανόνες».

«Καμία άλλη χώρα εκτός από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά δεν έχει ακόμη καταφέρει να συνδυάσει όλους αυτούς τους παράγοντες και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της παραγωγής. Ενώ περιμένουμε ότι και άλλες χώρες με την πάροδο του χρόνου θα προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες για να αναπτύξουν τους πόρους τους, αναμένουμε ότι μέχρι το 2030 η Βόρεια Αμερική θα εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος στην παραγωγή των εν λόγω πόρων».