Με απόφαση ορόσημο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την επιχορήγηση 100 εκατ. Ευρώ στην ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector ως μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, το τελευταίο μη διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της ΕΕ, και για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και πράσινης οικονομίας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, το τελευταίο μη-διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της ΕΕ, διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού, ανταγωνιστικότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπει την αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρότερες πηγές, ιδίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνδέοντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου με το ηπειρωτικό σύστημα της ΕΕ, προστίθεται.

Το έργο αποτελείται από την διασυνοριακή διασύνδεση με συνολικό μήκος 1.208 χλμ μεταξύ Ελλάδας (Κρήτη), Κύπρου και Ισραήλ, αναφέρει η ανακοίνωση και «το σχέδιο ανάκαμψης της Κύπρου αφιερώνει το 41% της συνολικής διάθεσης σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς της στόχους. Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector υποβοηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρότερες πηγές, ιδιαίτερα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Ο Φορέας Υλοποίησης EuroAsia Interconnector συγχαίρει τέλος την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen για τη δέσμευση της Επιτροπής στη δημιουργία της λεωφόρου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Κύπρου και ηπειρωτικής Ευρώπης.