Η ημερομηνία τερματισμού της παραλαβής αιτήσεων για την Κατηγορία Α – Συμψηφισμός Μετρήσεων (net-metering) και την Κατηγορία Β – Συμψηφισμός Λογαριασμών (net-billing) του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση», παρατείνεται μέχρι τις 30/09/2021 ή ενωρίτερα αν συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας ή αν εγκριθεί αναθεώρηση του Σχεδίου πριν την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας https://energy.gov.cy/.