Στα €8 εκατ. ο συνολικός προϋπολογισμός και έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην απασχόληση και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων και νέων, το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης, έχει απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση των Μακροχρόνια Ανέργων και των Νέων».

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας πλήρους απασχόλησης από άτομα που πληρούν ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Είναι ηλικίας μέχρι 29 χρόνων και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους τελευταίους 3 μήνες, στα γραφεία της Δημόσιας
  • Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.
  • Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για περίοδο πέραν των 7 συνεχόμενων μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για περίοδο πέραν των 5 συνεχόμενων μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, προέρχονται από την Ξενοδοχειακή καιΕπισιτιστική Βιομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα.

Το Σχέδιο έχει στόχο να παροτρύνει τους εργοδότες να προσλάβουν άτομα από τις προαναφερθείσες ομάδες με την προϋπόθεση της πλήρους απασχόλησής τους. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι έκτακτο και έχει τη μορφή κρατικής χορηγίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε €8 εκατ. και η υποβολή των αιτήσεων στα κατά τόπους Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) θα ξεκινήσει από τις 10/9/2012 και θα ολοκληρωθεί στις 5/10/2012. Η χορηγία θα παρέχεται σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα από τις προαναφερθείσες ομάδες και περιλαμβάνει οικονομική βοήθεια ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος € 7,000 κατά άτομο. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούμενος θα εργοδοτείται για τουλάχιστον 12 μήνες. Για την Οικοδομική Βιομηχανία, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος € 8,000 ανά άτομο για 8μήνες εργοδότησης. Βασική υποχρέωση για τον εργοδότη είναι να κρατήσει τον εργαζόμενο για 4 μήνες χωρίς επιπλέον επιχορήγηση.

Ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων με βάση το Σχέδιο παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους συμμετοχής και παροχής χορηγίας στο «Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση των Μακροχρόνια Ανέργων και των Νέων», μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf

ή να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους Λειτουργούς Εργασίας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: