Ενόψει των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και ειδικότερα στη μη λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι εισφορές για το μήνα Φεβρουάριο 2013 θα καταβάλλονται χωρίς επιβολή πρόσθετου τέλους μέχρι και τις 8 Απριλίου 2013 αντί μέχρι 2 Απριλίου 2013.