Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προγραμματίζει, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Μάιο του 2014, τη διεξαγωγή ειδικής εκστρατείας επιθεωρήσεων των εργοταξίων για τις εργασίες σε ύψος. Η εκστρατεία αυτή θα διεξαχθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώση από ύψος είναι η συχνότερη αιτία των εργατικών ατυχημάτων καθώς και των σοβαρών και θανατηφόρων ατυχημάτων που συμβαίνουν στα εργοτάξια. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σε ύψος και τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων καθώς και η μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα των Κατασκευών.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ