Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις 12 Ιουλίου 2013 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα τροποποιητικά διατάγματα για την επέκταση των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται το τουριστικό ωράριο. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση τροποποιητικών διαταγμάτων για την επέκταση των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται τουριστικό ωράριο. Με τα τροποιητικά διατάγματα τα καταστήματα μπορούν να παραμένουν ανοικτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο από τις 5 π.μ. μέχρι τις 10 μ.μ. καθώς και την Κυριακή από τις 09:00 πμ. μέχρι τις 21:00 μμ.

Στόχος της απόφασης είναι να αρθούν περιορισμοί οι οποίοι, στην παρούσα οικονομική κρίση, δεν βοηθούν στην τόνωση της οικονομίας και όλα τα καταστήματα να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Επιπρόσθετα, και λόγω της μεγάλης ανεργίας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσλαμβάνουν περισσότερο προσωπικό. Ο επιπρόσθετος χρόνος εργασίας που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της πιο πάνω ρύθμισης θα καλύπτεται κατά 50% με νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό από τους καταλόγους των ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στο πλαίσιο του σχεδίου του Υπουργείου για Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης. Όπως είναι γνωστό, το εν λόγω Σχέδιο αφορά την απασχόληση εργαζομένων έστω και με μερική απασχόληση με κάλυψη του 65% του μισθού τους.

Το μέτρο είναι εθελοντικό υπό την έννοια ότι ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να αποφασίσει τις μέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματός του.

Σημειώνεται ότι όλο το σύστημα θα ελέγχεται κατά τρόπο ώστε αφενός να ενισχύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και αφετέρου να μην καταστρατηγούνται οποιαδήποτε δικαιώματα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αναφορά Νόμων, το πλήρες κείμενο των διαταγμάτων δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 12 Ιουλίου.