Με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2015, και την οποία έχει προσκληθεί να προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Νίκος Αναστασιάδης, η ΟΕΒ εκδίδει το κάτωθι ανακοινωθέν.

Κατά το 2014 η παράταση της χρηματοοικονομικής κρίσης και του αρνητικού οικονομικού κλίματος καθόρισαν τις εξελίξεις στα θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής.

Αδιαμφισβήτητα, το 2014 σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις της απόφασης του Eurogroup της 15ης Μαρτίου, 2013 για «κούρεμα» των καταθέσεων (bail-in), και τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου για την σωστή διαχείριση τους, ειδικά σε σχέση με την σταθεροποίηση και σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, τον κίνδυνο απόσυρσης καταθέσεων από τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την έλλειψη ρευστότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Με την ανεργία να παραμένει σε υψηλά για τα δεδομένα της Κύπρου επίπεδα και την οικονομική κρίση, αν και μικρότερη της αρχικά αναμενόμενης, να εξελίσσεται σε πολυδιάστατη και παρατεταμένη, η ΟΕΒ προσάρμοσε ανάλογα τις επιδιώξεις και την στρατηγική της με στόχο την στήριξη και υποβοήθηση των επιχειρήσεων για διασφάλιση της βιωσιμότητας τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την ΟΕΒ στην στήριξη των επιχειρήσεων για ειρηνική ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με συγκράτηση και μείωση του εργατικού κόστους, στην συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας και στην προώθηση περαιτέρω μέτρων για αντιμετώπιση της κρίσης, τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και την αποκρατικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών.

Η ΟΕΒ, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κατέθεσε αριθμό υλοποιήσιμων εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό του κράτους και παροχή στήριξης σε υφιστάμενους τομείς της οικονομίας όπως οι Κατασκευές, ο Τουρισμός, η Παιδεία και η Υγεία. Επιπροσθέτως, υποστήριξε σθεναρά την ελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων για ενίσχυση του λιανικού εμπορίου, την ανάθεση εργασιών στον ιδιωτικό τομέα για τόνωση της οικονομίας, την παροχή κινήτρων για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την στήριξη της έρευνας και καινοτομίας και την προσέλκυση ξένων επενδυτών.

Προτεραιότητα για την ΟΕΒ ήταν φυσικά η πιστή εφαρμογή των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τρόικα.

Ο διαπραγματευτικός κύκλος του 2014, πέραν του μεγάλου αριθμού μεμονωμένων επιχειρήσεων, αφορούσε την ανανέωση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων επτά τομέων της οικονομίας: Οικοδόμων, Τυπογράφων, Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Κλινικών/Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Τραπεζών, Εκδοτών Καθημερινών και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων και Περιοδικών (Τυπεργάτες και Συντάκτες), και Εξαγωγέων Εσπεριδοειδών. Σημειώνεται ότι κατά το 2014 εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση οι κλαδικές συμβάσεις των Μεταλλουργών και των Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων οι οποίες είχαν λήξει στις 31/12/2012. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω κλάδους έχουν διαπραγματευτεί με τις συντεχνίες και έχουν προβεί σε διευθετήσεις για μείωση του εργατικού κόστους σε επίπεδο επιχείρησης.

Παρά τις πρώτες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τους διεθνείς οίκους, οι διαπραγματεύσεις διεξήχθηκαν μέσα σε κλίμα μεγάλων πιέσεων και αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Οι συντεχνίες σε γενικές γραμμές επέδειξαν διάθεση συνεργασίας για μείωση του εργατικού κόστους με στόχο τον περιορισμό των απολύσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι συλλογικές συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν και παραμένουν υπό διαπραγμάτευση χωρίς να έχει διασαλευτεί η εργατική ειρήνη για αυτό το λόγο, με εξαίρεση τον Κατασκευαστικό τομέα όπου πραγματοποιήθηκαν επιλεκτικές απεργίες αλλά εν τέλει, με μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανανεώθηκε η «Ειδική Συμφωνία» του κλάδου, διατηρώντας το μειωμένο εργατικό κόστος για ένα ακόμα έτος.

Περαιτέρω, η ΟΕΒ έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, εξέδωσε εγκύκλιο προς τα Μέλη της, καλώντας όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε συνεννόηση με το προσωπικό τους ή τις Συντεχνίες εκεί και όπου υπάρχουν, να προβούν στις αναγκαίες και επιβεβλημένες υπό τις περιστάσεις ρυθμίσεις και προσαρμογές, για την διάσωση των επιχειρήσεων και την σταδιακή επανάκαμψη.

Ως μέτρο καταπολέμησης της ανεργίας στον τομέα του λιανικού εμπορίου ο οποίος έχει πληγεί ιδιαίτερα, η ΟΕΒ επανέλαβε την πάγια θέση της υπέρ της κατάργησης των περιορισμών στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων και εισηγήθηκε την κήρυξη ολόκληρης της Κύπρου ως τουριστικής ζώνης, εισήγηση που υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε με έκδοση Διαταγμάτων της Υπουργού Εργασίας. Τα στοιχεία και οι διαπιστώσεις επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης αυτής, δικαιώνοντας την πάγια θέση της ΟΕΒ: ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου αυξήθηκε, οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και πέραν των 5,000 ανέργων εξασφάλισαν απασχόληση, εξελίξεις που ευνοούν το σύνολο της οικονομίας.

Σε σχέση με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προς αντικατάσταση του δημοσίου βοηθήματος, η ΟΕΒ στήριξε την αναμόρφωση του Κράτους Πρόνοιας και του δικτύου κοινωνικών παροχών, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση όλων των βοηθημάτων, χορηγημάτων, επιδομάτων κλπ σε μια μόνο αρχή θα συμβάλει στην ακύρωση των καταχρήσεων, στην εξοικονόμηση δαπανών και στην πιο αποτελεσματική στόχευση της κοινωνικής πολιτικής. Η ΟΕΒ τόνισε ακόμα ότι προϋπόθεση για επιτυχία είναι η βιωσιμότητα του νέου συστήματος, δηλαδή η συνολική δαπάνη να μην εκτροχιάζει τα αυστηρά πλαίσια δημοσιονομικής πειθαρχίας εντός των οποίων η Πολιτεία οφείλει να λειτουργεί.

Πέραν από τα πιο πάνω, η ΟΕΒ κατά το 2014 ανέπτυξε έντονη και πολυσχιδή δραστηριότητα σε σωρεία άλλων θεμάτων εργασιακού περιεχομένου. Τα θέματα αυτά περιγράφονται συνοπτικά στην Ετήσια Έκθεση η οποία θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μελών της Οργάνωσης.
Μέσα στα πλαίσια της πολυδιάστατης αυτής δραστηριότητας της, η ΟΕΒ:

– Διαφύλαξε τα εργασιακά θέσμια και τους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας.

– Ανέλαβε πρωτοβουλίες και διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια για την σωστή εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου για θέματα που άπτονται της Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο της εργασίας.

– Ανέπτυξε «Μοντέλο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον».

– Ανέπτυξε το Έργο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις-Σύγχρονες Επιχειρήσεις» με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Κυπριακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων ανάμεσα στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ΟΕΒ ως ο εκπρόσωπος των εργοδοτών σε διεθνές επίπεδο, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα τόσο στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσο και στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.