Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ανακοινώνει την έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος πλήρους φοίτησης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμο με Μάστερ ίσης χρονικής διάρκειας.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης αλλά, κυρίως ‐μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις / οργανισμούς / κυβερνητικά τμήματα‐ και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες. Το πρόγραμμα, είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα και αρχίζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2014. Οι διαλέξεις θα διεξάγονται πάνω σε καθημερινή βάση. Το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι €3.426 και καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμματεία του ΜΙΔ, στα τηλ. 22806128 ή 22806131 ή από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ www.mlsi.gov.cy/kepa και να την αποστείλουν στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του προγράμματος κ. Κάτια Καλογέρη Δημητρίου, τηλ. 22806180 και ηλεκτρονική διεύθυνση kkalogeri@kepa.mlsi.gov.cy ή στη Γραμματεία του ΜΙΔ, στα τηλ. 22806128 ή 22806131.