Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρίας Σωτηρούλλας Χαραλάμπους, στη δημοσιογραφική διάσκεψη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού. Σκοπός της διάσκεψης ήταν η παρουσίαση των Πεπραγμένων του 2011 και ειδικότερα των αποτελεσμάτων:

  • του Ειδικού Σχεδίου Πρόληψης-Σχεδίου Δράσης της ΑνΑΔ, με ειδική αναφορά στα ευρήματα έρευνας αξιολόγησης των επιδράσεων του Ειδικού Σχεδίου στο ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου
  • του Ειδικού Σχεδίου Δράσης για προώθηση των Πράσινων Δεξιοτήτων
  • των Συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ Έργων.

Στο χαιρετισμό της, η Υπουργός εξέφρασε την ευαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Αρχή διαδραμάτισε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις της, ενεργό ρόλο στην συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης, αλλά και των κοινωνικών εταίρων για αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, θέτοντας σε εφαρμογή, από το Φεβρουάριο του 2009, Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης – Σχέδιο Δράσης. Αυτό περιελάμβανε ποικίλες αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις που στόχευαν τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή της ανεργίας και απευθύνονταν σε ανέργους, οικονομικά αδρανείς, και εργοδοτούμενους επιχειρήσεων. Περαιτέρω, η κα Χαραλάμπους επισήμανε ότι από τη μέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το Ειδικό Σχέδιο, μέχρι το τέλος του 2011, συμμετείχαν στις δράσεις που περιλαμβάνει, περίπου 27 χιλιάδες άτομα με υπολογιζόμενη δαπάνη περίπου €40,6 εκατ. Έγκαιρη και σημαντική ήταν επίσης η ανταπόκριση της Αρχής στην ανάγκη για στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη, σε προσαρμογή με τις ευρωπαϊκές στοχεύσεις, τόσο με εξειδικευμένη μελέτη που πραγματοποίησε αναφορικά με τις πράσινες δεξιότητες, όσο και με την υιοθέτηση ειδικού σχεδίου για προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για τα πράσινα επαγγέλματα.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Αρχής κα Νίκη Ματθαίου, παρουσίασε μια συνοπτική εικόνα των σημαντικότερων από τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της Αρχής κατά τη διάρκεια του 2011. Όπως ανέφερε η κα Ματθαίου, η ΑνΑΔ συνέχισε και το 2011 να εστιάζει τη δραστηριότητα και τις προτεραιότητες της στην αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην απασχόληση και την ανεργία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο κατά τη διάρκεια του 2011, δαπανήθηκε για δραστηριότητες κατάρτισης συνολικό ποσό €25.659.659. Κατά την ίδια περίοδο υπήρξαν 60.133 συμμετοχές ατόμων σε 7.398 προγράμματα κατάρτισης που επιχορήγησε η Αρχή.