Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε ανακοίνωσή του πληροφορεί τους Κύπριους εργοδότες ότι σήμερα και κατά τις επόμενες ημέρες στις πεδινές ή/και παράλιες περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν καύσωνα και που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.

Βρείτε εδώ τον αναθεωρημένο Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζομένων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους (βλ. σελ. 46 και 49 του Κώδικα για μέτρα ατομικής προστασίας, οργανωτικά μέτρα και υπαίθριες εργασίες).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μιχάλη Ορφανίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405660 και 22405615.