Μέσα από το σύστημα εργασιακών σχέσεων της Κύπρου, το οποίο βασίζεται κυρίως στον κοινωνικό διάλογο και στην εποικοδομητική βούληση των κοινωνικών εταίρων, έχει επιτευχθεί, μέσα σε δύσκολους καιρούς, να διατηρηθεί η εργατική ειρήνη και η σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις, τόνισε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου σε χαιρετισμό της σε εκδήλωση.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι μέσω αυτού του κοινωνικού διαλόγου και της υπεύθυνης στάσης όλων, έγινε κατορθωτό να διασφαλιστεί το ύψος του κατώτατου μισθού ως ένα σημαντικό εργασιακό κεκτημένο, ενώ παράλληλα, έχουμε όλοι προωθήσει και υποστηρίξει επίμονα και συστηματικά, όπως υπογράμμισε, «την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, μέσω συμφωνιών εργοδοτών-εργαζομένων σε όλους τους κύριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας όπως στην ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία και με την νομοθετική πλέον κάλυψη βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Επίσης, η Υπουργός Εργασίας είπε ότι καθοριστικής σημασίας και καταλυτικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων διαδραματίζει και ο αναγκαίος έλεγχος και επιθεώρηση της αγοράς εργασίας και σημείωσε πως με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων που έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από 1η Δεκεμβρίου 2020, «αυξάνονται και ενισχύονται οι δυνατότητες επιθεώρησης στους χώρους εργασίας και τόσο η προσπάθεια για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας, όσο και ο έλεγχος για την εφαρμογή των εργατικών νομοθεσιών αναβαθμίζεται, με τη δυνατότητα εφαρμογής συστήματος ανάλυσης κινδύνου, στοχευμένων επιθεωρήσεων και αυστηρότερου ελέγχου της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα για τους παρανομούντες».

Αναφερόμενη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας, η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι έχουν εφαρμοστεί, μεταξύ άλλων, σειρά Ειδικών Σχεδίων για τη στήριξη της απασχόλησης και των εργαζομένων, όπως τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, Ειδικής Άδειας Ασθενείας για εργαζόμενους σε καραντίνα ή αυτοπεριορισμό ή και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, Στήριξης Αυτοτελώς Εργαζομένων Προσώπων καθώς και το Ειδικό Σχέδιο για Στήριξη Ανέργων.

Βάσει των ανωτέρω Σχεδίων, συνέχισε, στηρίχθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο μέχρι Μάιο 2020 πέραν των 200.000 εργαζομένων, δηλαδή η σημαντική πλειοψηφία, όπως είπε, «των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σημαντικός αριθμός ανέργων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εργοδοτηθούν καθώς δεν υπήρξε έναρξη της τουριστικής περιόδου όπως τις προηγούμενες χρονιές».

Επιπλέον, ανέφερε ότι εφαρμόστηκαν και εξειδικευμένα Σχέδια από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, όπως για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, για επιχειρήσεις που θεωρούνται συνδεόμενες με την τουριστική βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό καθώς και για ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεων ή αυτοτελώς εργαζομένων που αποδεδειγμένα είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία, ενώ παραχωρήθηκε και στοχευμένη εφάπαξ βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις που είχαν επηρεαστεί από την πανδημία, για κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Επίσης, η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παράταση των υφιστάμενων Σχεδίων μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2020, ενώ για την περίοδο από το Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2021, όπως είπε, «έχει καταρτιστεί ένα συνεκτικό και αλληλοσυμπληρούμενο πλέγμα Σχεδίων και Πολιτικών με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και του ύψους των μισθών, με την κρατική στήριξη και βοήθεια εκεί και όπου χρειάζεται καθώς και με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και κονδυλίων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η Υπουργός Εργασίας είπε ότι θα αρχίσει κοινωνικός διάλογος για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα υφιστάμενα Ειδικά Σχέδια ώστε να εφαρμοστούν με τον πιο κατάλληλο τρόπο και για την περίοδο από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2021 τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης που εφαρμόζονται για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες και τις Συνδεόμενες με τον Τουρισμό Επιχειρήσεις.

«Στόχος, αλλά και προϋπόθεση για την συμμετοχή επιχειρήσεων στα σχέδια αλλά και την εφαρμογή όλων των ανωτέρω, είναι η αποφυγή απολύσεων αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων από οποιεσδήποτε μονομερείς αποφάσεις, οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και της περί Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας», υπογράμμισε.

Τέλος, η κ. Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο Εργασίας παραμένει δίπλα στους κοινωνικούς εταίρους, «έτοιμο πάντοτε να συμβάλει όσο το δυνατό περισσότερο και στο πλαίσιο πάντοτε των δικών του αρμοδιοτήτων, στην επίλυση των όποιων προβλημάτων/ζητημάτων προκύπτουν».