Στο σχετικό διάταγμα για τις εξετάσεις που πρέπει να υποβάλλονται όσοι εκτελούν εργασίες αναρρίχησης σε ύψος πέραν των 5 μέτρων χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητου ανυψωτικού εξοπλισμού παραπέμπει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτήν από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) Κανονισμούς του 2017, έχει εκδώσει το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ιατρικές Εξετάσεις Εργοδοτουμένων Αναρριχητών σε Εργασίες σε Ύψος) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 30/2020).

Το Διάταγμα, προστίθεται, καθορίζει τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις και την περιοδικότητά τους στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι αναρριχητές που κατά τη διάρκεια της εργοδότησής τους εκτελούν εργασίες αναρρίχησης σε ύψος πέραν των 5 μέτρων χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητου ανυψωτικού εξοπλισμού.