Η BP ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2014, καθώς και τα ετήσια της αποτελέσματα. Τα τελικά καθαρά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν στα 2,2 δις δολάρια σε σύγκριση με 2,8 δις δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Τα καθαρά ετήσια κέρδη ανήλθαν στα 12,1 δις δολάρια σε σύγκριση με 13,4 δις δολάρια που σημειώθηκαν το 2013.

Η BP είχε 3,6 δις δολάρια καθαρή χρέωση μετά φόρων για μη-λειτουργικά έξοδα για το τρίμηνο, που σχετίζονται κυρίως με μειώσεις των ενεργητικών εξόρυξης, αντικατοπτρίζοντας την επίδραση του βραχυπρόθεσμου περιβάλλοντος χαμηλών τιμών πετρελαίου, των αναθεωρήσεων στα αποθέματα και άλλων παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, περιλαμβανομένης αυτής της χρέωσης και άλλων επιδράσεων, η BP σημείωσε απώλειες στο κόστος αντικατάστασης της τάξης των 969 εκατομμυρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

«Έχουμε πλέον εισέλθει σε μια νέα και δύσκολη φάση με χαμηλές τιμές πετρελαίου σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», δήλωσε ο Bob Dudley, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου BP. «Στο παρόν στάδιο πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανακατάταξη της BP: στη διαχείριση και εξισορρόπηση του προγράμματος επενδύσεων και εξόδων μας, με γνώμονα το νέο περιβάλλον των μειωμένων τιμών, διατηρώντας ταυτόχρονα πάντοτε ασφαλείς, αξιόπιστες και αποτελεσματικές δραστηριότητες.»

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα των 10 σεντς ανά μετοχή, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί τον Μάρτιο. «Καθόλη τη διαδικασία ανακατάταξης της BP, το μέρισμα παραμένει η πρώτη προτεραιότητα στο οικονομικό μας πλαίσιο εργασίας», επιβεβαίωσε ο Dudley.

Η BP αναλαμβάνει τώρα δράση για την αντιμετώπιση της πιθανότητας παραμονής των τιμών πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και την εξισορρόπηση των πηγών εσόδων και των χρήσεων των ταμειακών διαθεσίμων της αναλόγως.

Το 2015, η BP σχεδιάζει από τη μια να μειώσει τις δαπάνες εξερεύνησης και να αναβάλει μικρά έργα στον τομέα των εξορύξεων (Upstream), και από την άλλη να μην προχωρήσει σε ανάπτυξη επιλεγμένων έργων στα επόμενα στάδια επεξεργασίας, μεταφοράς και εμπορίας (Downstream). Ως αποτέλεσμα, οι οργανικές, κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το 2015 αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα 20 δις δολάρια, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση των 24-26 δις δολαρίων. Οι συνολικές οργανικές, κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2014 ήταν 22.9 δις δολάρια, ποσό χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 24-25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο τέλος του 2014 η BP είχε καθαρό χρέος 22,6 δισεκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμεί με ένα επίπεδο μόχλευσης 16,7%. Η BP σκοπεύει να διατηρήσει το επίπεδο μόχλευσης στο πλαίσιο του υφιστάμενου στόχου, 10-20%.

Η BP συνεχίζει τις εργασίες της για αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της και αύξηση της αποδοτικότητας σε όλο τον Όμιλο. Το συνολικό κόστος εξόρυξης σε μετρητά για τον Όμιλο μειώθηκε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2014 και η ΒΡ λαμβάνει δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της το 2015.

Τον Δεκέμβριο 2014 η BP δήλωσε ότι αναμένει να επιβαρυνθεί με έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 1 δις δολαρίων μέσα στα επόμενα πέντε τρίμηνα. Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2014 περιλαμβάνουν σχεδόν 450 εκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες αναδιάρθρωσης, που εκλαμβάνονται ως μη-λειτουργικό έξοδο.

Στον τομέα της εξερεύνησης και εξόρυξης (Upstream), η BP ανακοίνωσε βασικό κέρδος αντικατάστασης προ φόρων δαπανών για το τρίμηνο 2,2 δις δολαρίων, σε σύγκριση με 3.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Το αποτέλεσμα αντικατόπτριζε κυρίως τη σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από το προηγούμενο έτος: η τιμή δείκτη αργού πετρελαίου (Brent) ήταν κατά μέσο όρο 77 δολάρια το βαρέλι κατά το 4ο τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με 109 δολάρια το βαρέλι το 4ο τρίμηνο του 2013. Η τιμή έχει μέχρι τώρα φτάσει κατά μέσο όρο στα 48 δολάρια το βαρέλι το 2015. Τα οφέλη από την υψηλότερη πρωτογενή παραγωγή και τη μείωση του κόστους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την υψηλότερη απόσβεση των εξερευνήσεων.

Η συνολική παραγωγή του Ομίλου σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, ήταν 3,2 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου/ημέρα.

Το σύνολο των ταμειακών ροών του Ομίλου στο τέταρτο τρίμηνο ήταν 7,2 δις δολάρια. Οι συνολικές λειτουργικές ταμειακές ροές για το 2014 ανήλθαν στα 32,8 δις δολάρια.

Η BP έχει αποκτήσει νέα πρόσβαση για εξερεύνηση στη Βόρεια Θάλασσα, τον Κόλπο του Μεξικού και την Αίγυπτο και το Δεκέμβριο υπέγραψε συμφωνία Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής με τη SOCAR του Αζερμπαϊτζάν για την εξερεύνηση και πιθανή ανάπτυξη έργου στα ρηχά νερά γύρω από τη χερσόνησο Absheron στην Κασπία Θάλασσα.

Δύο νέα μεγάλα έργα εξόρυξης, το Kinnoull στη Βόρεια Θάλασσα του Ηνωμένου Βασιλείου και το Sunrise στον Καναδά, άρχισαν τη λειτουργία τους το Δεκέμβριο του 2014 ολοκληρώνοντας μια σειρά 15 νεοφυών έργων εξόρυξης που αναμένονταν στη διάρκεια τριών χρόνων ως μέρος του σχεδίου των 10 σημείων που καθορίστηκε το 2011. Το 2015, τέσσερα επιπρόσθετα έργα αναμένεται να τεθούν σε παραγωγή: δύο στην Αγκόλα, ένα στην Αυστραλία και ένα την Αλγερία.