Η Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), μέλος του Ομίλου Σιακόλα, βραβεύτηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, για την εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Δύο Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, εξασφαλίζοντας πιστοποίηση το 2014 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση, εκτός από τη CTC, αφορά και τις εξ ολοκλήρου θυγατρικές της εταιρείες Argosy Trading Company Ltd, Cassandra Trading Ltd, Artview Co. Ltd και CTC Automotive Ltd, που εφαρμόζουν για το προσωπικό τους τις ίδιες καλές πρακτικές.

Το πιστοποιητικό βράβευσης απένειμε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία τόνισε ότι οι εταιρείες που βραβεύτηκαν έχουν δείξει ότι δεν ακολουθούν τα στερεότυπα, με βάση τα οποία οι ικανότητες των εργαζομένων εξαρτώνται από το φύλο, δείχνοντας το δρόμο προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το μοντέλο πιστοποίησης περιλάμβανε την εφαρμογή από τη CTC των ακόλουθων καλών πρακτικών:

• διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ευέλικτο ωράριο και ελεύθερο απόγευμα

• άδειες απουσίας για οικογενειακούς λόγους με δωρεά άδειας από συναδέλφους και χρήση άδειας ασθενείας για εξαρτώμενους

• ευχέρεια παροχής μειωμένου ωραρίου

• αμειβόμενη άδεια μητρότητας και αμειβόμενη άδεια ασθενείας

• σχέδιο δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης

• ταμείο υγείας

• δώρα στους υπαλλήλους για γέννηση και γάμο

• ετήσια έρευνα αντιλήψεων προσωπικού για βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος

• εκπαίδευση με συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια

• χορηγία για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή επαγγελματικού τίτλου

• άδεια μελέτης και

• υπηρεσία ψυχολογικής στήριξης σε συνεργασία με εγκεκριμένο ψυχολόγο.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται επιτυχώς από τη CTC εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά επιπλέον οι Εταιρείες μας έχουν προχωρήσει πρόσφατα και στην εφαρμογή επιπλέον πρακτικών με σκοπό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εξάλειψη των διακρίσεων των φύλων.