Τι είναι η MedicSaver;

Η MedicSaver είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που δημιουργεί νέες προοπτικές στον τομέα της υγείας και ευεξίας. Μελετώντας τα ψηλά κόστη στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας που έχει σαν αποτέλεσμα την συμφόρηση των κρατικών νοσοκομείων, δημιούργησε την MedicSaver κάρτα ωφελημάτων υγείας και ευεξίας. Η MedicSaver έχει σαν σκοπό την προσφορά μειωμένων χρεώσεων στα μέλη της σε ένα ευρύ πίνακα υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και ευεξίας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα μέλη ότι η MedicSaver δεν προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη, αντί αυτού διαπραγματεύεται με τους διάφορους φορείς και έχει πετύχει μείωση των χρεώσεων από 10% μέχρι και 50%. Οι μειωμένες τιμές μέσω της MedicSaver, δίνουν στα μέλη της τη δυνατότητα επιλογής ιδιωτών ιατρών και άλλων παροχέων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, ανακουφίζοντας τους οικονομικά.

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα;

Μετά την παραλαβή της αίτησης και της διευθέτησης της συνδρομής, και μέσα σε ένα 24ωρο, αποστέλλεται η κάρτα ωφελημάτων υγείας και ευεξίας που ισχύει για ένα χρόνο και μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να τονιστεί ότι είναι επάναγκες να παρουσιάζεται η κάρτα σε κάθε επίσκεψη. Η κάρτα MedicSaver μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκέψεις σε ιατρεία, χημεία, φυσικοθεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, και άλλες υπηρεσίες.

Άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα;

Όπως έχει προαναφέρει, η MedicSaver δεν είναι ασφαλιστική εταιρία. Όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου ανεξάρτητα από ηλικία και ιατρικό ιστορικό μπορoύν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μας. Δεν εξαιρούνται άτομα με χρόνιες, προϋπάρχουσες, συνεχιζόμενες και εκ’ γενετής ασθένειες.

Τι ωφελήματα προσφέρουν οι συμβαλλόμενοι παροχείς υπηρεσιών υγείας;

Προσφέρονται μειωμένες χρεώσεις από 10% μέχρι και 50% που εξαρτώνται αποκλειστικά από τον παροχέα. Οι χρεώσεις του κάθε παροχέα είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα της MedicSaver και αποστέλλονται στο μέλος όταν εγγραφεί. Για τυχόν αλλαγές στους παροχείς και τις τιμές τους τα μέλη ενημερώνονται με άμεσο τρόπο.

Η κάρτα MedicSaver μπορεί να προσφερθεί και σε εταιρείες;

Εκτός από το οικογενειακό πρόγραμμα, υπάρχει και πρόγραμμα για επιχειρήσεις. Οι χρεώσεις για το οικογενειακό και επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.medicsavercy.com.

Πως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μελών;

Η MedicSaver δεν κρατά οποιαδήποτε ιατρικά δεδομένα των μελών της τηρώντας τις πρόνοιες του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ποιοι είναι οι παροχείς υπηρεσιών υγείας και ευεξίας;

Η MedicSaver δημιούργησε ένα δίκτυο καταξιωμένων ιατρών και άλλων προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και ευεξίας για τις πλείστες ειδικότητες που συνεχώς αναβαθμίζεται.

Πως εντοπίζω ποιοι είναι οι παροχείς υπηρεσιών υγείας;

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας οποιοσδήποτε μπορεί να βρει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους παροχείς. Αφού κάποιος εγγραφεί στο πρόγραμμα, έχει πρόσβαση στον ονομαστικό κατάλογο των παροχέων υπηρεσιών και χαμηλών χρεώσεων.

Υπάρχει πιθανότητα ένας παροχέας να αποσυρθεί από το πρόγραμμα της MedicSaver;

Οι παροχείς υπηρεσιών υγείας και ευεξίας έχουν χρονιαία συμβόλαια με την MedicSaver και στη λήξη του συμβολαίου τους έχουν κάθε δικαίωμα να μην ανανεώσουν.

Μπορεί το πρόγραμμα της MedicSaver να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ασφαλιστικά σχέδια υγείας;

Φυσικά, παρά μόνο ότι το ασφαλιστικό σχέδιο υγείας έχει πάντα προτεραιότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος συνδρομής είναι αμελητέο και ότι η κάρτα αυτή δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

___________________________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες και το κόστος συνδρομής παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας www.medicsavercy.com, η επικοινωνήστε μέσω email στο info@medicsavercy.com ή στο τηλέφωνο 22465125.