Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, η τράπεζα, αντιλαμβανόμενη τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην ανόρθωση της Κυπριακής οικονομίας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ) ανανεώνουν τη συνεργασία τους εισάγοντας ένα καινούργιο σχέδιο χρηματοδότησης για ενίσχυση των Κυπριακών Επιχειρήσεων και υποστήριξη της απασχόλησης νέων. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί με ευνοϊκούς όρους στις Κυπριακές επιχειρήσεις θα ανέλθει σε €66,8εκ.

Σε ποιους απευθύνεται:Σε Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και εργοδοτούν μέχρι και 3000 υπαλλήλους σε επίπεδο ομίλου (υπάρχουν περιορισμοί όταν ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα €50εκ ή αξία συνολικού ενεργητικού τα €43εκ).

Ποσό Δανείου: Από €1,5εκ έως και €12,5εκ σε κάθε περίπτωση (Για μικρότερα ποσά θα υπάρχει σύντομα καινούριο προϊόν σε συνεργασία με Εuropean Investment Fund με παρόμοιους ευνοϊκούς όρους)

Διάρκεια δανείου: Ελάχιστη διάρκεια 2 χρόνια – 15 χρόνια

Σκοποί Χρηματοδότησης:
– Η αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων για ίδια χρήση, εκτός από αγορά γης, (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της επένδυσης, π.χ αγορά γης για ανέγερση γραφείων)
– Επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (R & D)
– Μεσοπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης
– Επαναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, κάτω από προϋποθέσεις

Προτεραιότητα θα δίνεται στους ακόλουθους τομείς και/ή στόχους:
– ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
– έρευνα και ανάπτυξη,
– Τουρισμός (π.χ. ανακαινίσεις ξενοδοχείων)
– τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών,
– αναβάθμιση της τεχνολογίας σε βιομηχανικές υπηρεσίες,
– στερεά απόβλητα,
– υγρά απόβλητα (συστήματα εξοικονόμησης νερού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την δημιουργία βιολογικών σταθμών κτλ.),
– πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες

Όροι χρηματοδότησης:
– Χαμηλό επιτόκιο με επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου
– Μακροχρόνια περίοδος αποπληρωμής
– Περίοδος χάριτος αποπληρωμής στο κεφάλαιο
– Ευνοϊκότερο επιτόκιο σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Θέσεις εργασίας σε νέους»

Εξασφαλίσεις:
– Απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις

Σημειώσεις: Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση για χρηματοδότηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις. Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που επωφελείται η εταιρεία από το εν λόγω χαμηλότοκο δάνειο πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια που καθορίζονται από το γρ. εφόρου κρατικών ενισχύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.bankofcyprus.com.cy / Link: www.bankofcyprus.com.cy/Cyprus_Gr/News_gr/EuropeanInvestmentBank/
καθώς και στα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (Βusiness Centers & Corporate Centers).

To προϊόν αναμένεται να είναι στην αγορά εντός Οκτωβρίου