Σε σχέση με την υπόθεση δίωξης της εταιρείας Liberty Reserve (όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στον τύπο στις 30/5/2013) από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της αναφοράς του ονόματος δύο εταιρειών, που αναφέρεται ότι διατηρούσαν λογαριασμούς με την Eurobank Cyprus Ltd, η Τράπεζα επιθυμεί να ενημερώσει τα ακόλουθα.

  1. Στα πλαίσια των αυστηρών ελέγχων που διενεργούνται σε συνεχή βάση από την Τράπεζα για όλες τις συναλλαγές των πελατών μας με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό και χειρισμό οποιωνδήποτε συναλλαγών που ενδέχεται να θεωρηθούν ως ύποπτες ή ασυνήθιστες, σύμφωνα με τις πρόνοιες των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Τράπεζα, η λειτουργία των εν λόγω λογαριασμών τερματίστηκε το πρώτο εξάμηνο  του 2012 με πρωτοβουλία της Τράπεζας και σύμφωνα με τις πολιτικές της, πολύ πριν δημοσιοποιηθεί η όλη υπόθεση.
  2. Ο αριθμός των συναλλαγών που διενεργήθηκε μέσω των  συγκεκριμένων λογαριασμών ήταν πολύ περιορισμένος με το συνολικό ποσό που διακινήθηκε  μέσω των δύο αυτών εταιρειών να αποτελεί λιγότερο  του 0,1% σε σύγκριση με τα συνολικά ποσά που διακινήθηκαν σύμφωνα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  3. Η Τράπεζα ευρίσκεται σε στενή επικοινωνία και πλήρη συνεργασία με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) για την υπόθεση.

Η Τράπεζα διαθέτει και εφαρμόζει τις διαδικασίες και όλους τους μηχανισμούς για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος, με απώτερο σκοπό την προστασία τόσο της ίδιας της Τράπεζας όσο και του γενικότερου χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.