Στις 8 Ιουλίου ο “Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα”, στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του οργανισμού, προέβη σε δωρεά ύψους €10.000 προς το ίδρυμα συνεχίζοντας με επιτυχία έτσι την πρωτοβουλία της ΟΠΑΠ Κύπρου και του Καραισκάκειου Ιδρύματος για ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος “Συμμαχία Ζωής”.

Το πρόγραμμα “Συμμαχίας Ζωής” είναι ένα επιχειρηματικό και κοινωνικό δίκτυο συνεργασίας μέσω του οποίου από την μία οι στόχοι και το κοινωνικό έργο του Καραισκάκειου Iδρύματος θα μπορέσουν να συνεχίσουν και να ενισχυθούν και από την άλλη οι εταιρείες και οργανισμοί θα μπορέσουν υιοθετώντας τις αρχές της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική και την δράση τους, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τους αναγνωρίζοντας την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε από το Γιώργο Παπαέλληνα ενόψη της επετείου συμπλήρωσης δύο χρόνων από την ημέρα της μεταμόσχευσης του από δότη του εξωτερικού, που εντοπίστηκε από το “Καραισκάκειο Ίδρυμα”, αναγνωρίζοντας για ακόμα μια φορά την σημαντική προσφορά και το έργο του ιδρύματος στην κοινωνία.