H Etihad Airways και η Alitalia ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία υλοποίησης συναλλαγής που συνεπάγεται σε επένδυση ύψους 1,758 δισ. ευρώ για τη δημιουργία μίας νέας Alitalia που θα συνεχίσει τη λειτουργία της ως μία ανταγωνιστική και βιώσιμη κερδοφόρα επιχείρηση.

Η ανακεφαλαιοποιημένη εθνική αεροπορική εταιρεία της Ιταλίας, θα είναι πλέον σε θέση να επενδύσει σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο, μέσω του οποίου θα δημιουργηθούν νέα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων από τη Ρώμη και το Μιλάνο, ένα νέο brand, και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ιταλικό τουρισμό και την προώθηση του εμπορίου.

Η επένδυση ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ της Etihad Airways θα υλοποιηθεί μέσω ενός συνδυασμού ενέσεων μετοχών, αγορών περιουσιακών στοιχείων και άλλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων και διευθετήσεων χρηματοδότησης για αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας. Η διαδικασία αυτή θα συμπληρωθεί από περαιτέρω επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο ύψους 300 εκατομμυρίων από τους υπάρχοντες κύριους μετόχους της Alitalia, συμπεριλαμβανομένων της Intesa San Paolo (88 εκατ.), της Poste Italiane (75 εκατ.), της Unicredit (63,5 εκατ.), της Atlantia (51 εκατ.), της Immsi (10 εκατ.), της Pirelli (10 εκατ.) και άλλων (2,5 εκατ.).

Ένα επιπλέον ποσό ύψους 598 εκατομμυρίων προβλέπεται για οικονομική αναδιάρθρωση βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου χρέους και έχει παρασχεθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους υπάρχοντες τραπεζικούς μετόχους. Νέες δανειακές διευκολύνσεις ύψους 300 εκατομμυρίων έχουν επίσης αποδοθεί από ιταλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω επέκτασης της περιόδους αποπληρωμής των δανείων.

Η Etihad Airways θα λάβει το 49% των μετοχών της Alitalia, επενδύοντας 387,5 εκατομμύρια. Η συνολική επένδυση επίσης περιλαμβάνει 112,5 εκατομμύρια για την απόκτηση του 75% της Alitalia Loyalty Spa, η οποία λειτουργεί το πρόγραμμα τακτικών επιβατών της αεροπορικής εταιρείας με την ονομασία MilleMiglia, καθώς και την αγορά από την Etihad Airways πέντε ζευγαριών χρονοθυρίδων στο Αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, η αξία των οποίων αποτιμάται σε 60 εκατομμύρια. Τα ζευγάρια χρονοθυρίδων θα μισθωθούν πάλι στην Alitalia με βάση τις συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης ιδίων κεφαλαίων εξακολουθεί να υπόκειται στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων προηγούμενων όρων από την Alitalia και τους βασικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και υπόκειται επίσης σε τελικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

Στόχος είναι η εταιρεία να περάσει σε βιώσιμη κερδοφορία από το 2017

Το προτεινόμενο σχέδιο του δικτύου επικεντρώνεται στην κερδοφόρο ανάπτυξη των πτήσεων από το αεροδρόμιο του Fiumicino στη Ρώμη και από το αεροδρόμιο Malpensa του Μιλάνου. Αυτό θα συμπεριλάβει πτήσεις από νέους προορισμούς, αυξημένη συχνότητα σε συγκεκριμένες υπάρχουσες αγορές και ένα διευρυμένο δίκτυο προς Άμπου Ντάμπι, που θα κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη κυκλοφορία μεταξύ της Ιταλίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και θα παρέχει στους επιβάτες της Alitalia απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στο παγκόσμιο δίκτυο της Etihad Airways.

Ξεκινώντας από τον χειμώνα του 2014, η Alitalia θα αυξήσει τη συχνότητα μεταξύ του Fiumicino της Ρώμης και του Άμπου Ντάμπι από 5 πτήσεις την εβδομάδα σε μία καθημερινώς, και θα ξεκινήσει μία νέα διαδρομή καθημερινώς μεταξύ του Malpensa του Μιλάνου και του Άμπου Ντάμπι. Αυτή η πτήση θα συμπληρώσει τις υφιστάμενες καθημερινές υπηρεσίες της Etihad Airways σε αυτές τις αγορές και θα ανοίξει μια σειρά από νέες δυνατότητες διασύνδεσης για τους επιβάτες και των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Από το καλοκαίρι 2015, η Alitalia θα ξεκινήσει επίσης να εφαρμόζει τις συνδέσεις μεταξύ άλλων ιταλικών πόλεων και του Άμπου Ντάμπι, με σχέδια για απευθείας πτήσεις από αγορές όπως της Βενετίας, της Κατάνιας και Μπολόνιας.

Το αεροδρόμιο του Fiumicino στη Ρώμη θα αναδυθεί ως ένας μεγάλος ευρωπαϊκός διηπειρωτικός κόμβος, με έως και πέντε νέα δρομολόγια μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων από το αεροδρόμιο της Malpensa στο Μιλάνο θα υπερδιπλασιαστούν, φτάνοντας τις 25 πτήσεις την εβδομάδα έως το 2018. Ο στόλος φαρδιάς ατράκτου της Alitalia’s έχει σχεδιαστεί να αυξηθεί κατά ένα τρίτο, ενώ ο στόλος στενής ατράκτου θα αποκτήσει το σωστό μέγεθος έτσι, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις του νέου σχεδίου δικτύου.

Τα μέλη του προγράμματος τακτικών επιβατών MilleMiglia θα είναι σε θέση να κερδίζουν και να ξοδεύουν µίλια στις πτήσεις της Etihad Airways και των αεροπορικών εταιρειών που συνεργάζεται, με μελλοντική ένταξη των προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί.
Οι συνέργειες κόστους περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροπορικού κόμβου και την κοινή προμήθεια στους τομείς των αεροσκαφών, κινητήρων, συντήρησης-επισκευής-εργασιών, εκπαίδευσης, τροφοδοσίας, επίγειας εξυπηρέτησης και καυσίμων. Η συνεργασία θα ανοίξει επίσης τον δρόμο για διαδικασίες επανασχεδιασμού και αυτοματοποίησης, καθώς και για ρυθμίσεις εργασίας, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, και την υιοθέτηση κορυφαίων IT προγραμμάτων.

Για να εξυπηρετήσει καλύτερα την ιταλική αγορά εμπορευματικών μεταφορών, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, ο κλάδος μεταφοράς εμπορευμάτων της Alitalia θα λανσαριστεί εκ νέου και θα επεκταθεί, με τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας στη Βόρεια Ιταλία, με επενδύσεις στις υπηρεσίες διαχείρισης στα ιταλικά αεροδρόμια, και με τη βελτιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφοράς εμπορευμάτων.

Οι σύμβουλοι για τη συναλλαγή ήταν:
– Etihad Airways: JP Morgan (οικονομικοί), DLAPiper and Chiomenti (νομικοί), PricewaterhouseCoopers (δέουσας επιμέλειας)
– Alitalia: Citi (οικονομικοί), Bonelli Erede Pappalardo (νομικοί)