Με μια σειρά ευέλικτων, εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στο φοιτητή την πολύτιμη δυνατότητα να παρακάμψει τους περιορισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και – στον ελεύθερό του χρόνο – να αποκτήσει ένα πανεπιστημιακό τίτλο εγνωσμένου κύρους -μια σίγουρη επένδυση για το παρόν και το μέλλον.

Το φάσμα των προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, διευρύνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τέσσερα (4) νέα προγράμματα, τα 3 διαπανεπιστημιακά, σε συνεργασία με άλλα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδος. Τα 24 προγράμματα σπουδών που συνολικά προσφέρονται είναι διεπιστημονικά, έχουν υψηλή απήχηση στην κοινωνία και ελκυστικότητα στην αγορά εργασίας. Τα αντικείμενά τους προσφέρουν στους απόφοιτους επαγγελματικά αξιοποιήσιμες γνώσεις, αλλά και οριζόντιες, μεταβιβάσιμες καινοτόμες δεξιότητες, που θα ενισχύσουν την επαγγελματική θέση, τις προοπτικές, την αξία και τις δυνατότητες εξέλιξης του κάθε φοιτητή.

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των νέων, αλλά και υφιστάμενων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και για τα σεμινάρια κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο του ΑΠΚΥ www.ouc.ac.cy, μέσω του οποίου υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις εισδοχής μέχρι τις 23 Απριλίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο +357 22411600 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admissions@ouc.ac.cy.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την εννιάχρονη ενεργή παρουσία του στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, έχει πετύχει ήδη σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή αναγνώριση. Έχει εδραιωθεί ως ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, παραμένοντας σταθερά στοχοπροσηλωμένο στη Διά Βίου Μάθηση. Η εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία και οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που διαθέτει και αξιοποιεί το ΑΠΚΥ στις σπουδές του το καθιστούν από τα μοναδικά στο είδος τους για όσους επιζητούν το πολύτιμο προνόμιο να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο, χρήσιμο και χρηστικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Η ενίσχυση των συνεργασιών του με άλλα πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου ως συντονιστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαγράφουν ένα ευοίωνο και πολλά υποσχόμενο μέλλον στο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.