Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), στα πλαίσια της συνεργασίας τους και της δέσμευσης και προσπάθειας τους για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, διοργάνωσαν με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα στις 5 Ιουνίου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, για το διεθνές Πρότυπο ISO 20121 που ασχολείται με τη βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων.

Το ISO 20121 έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην τοπική οικονομία και μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα των εκδηλώσεων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων αλλά και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας. Το πρότυπο ISO 20121 έχει ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς από την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών αγώνων του Λονδίνου αλλά και την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Δανίας το 2012.

Για όσους ενδιαφέρονται, η παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.cys.org.cy. Προγραμματίζεται υλοποίηση κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εφαρμογή του εν λόγω προτύπου από τις επιχειρήσεις.

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο κ. Πέτρος Μάρκου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CYS, ο κ. Αλέκος Ορουντιώτης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ και ο κ. Ξένιος Αγαθαγγέλου εκπρόσωπος του γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της εφαρμογής προτύπων στο χώρο της διοργάνωσης συνεδρίων και άλλων μορφών εκδηλώσεων στην Κύπρο.

Στο σεμινάριο εισηγητής ήταν η κα Charlie Banks, Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την εταιρεία Sustainable Events Ltd. Αξιοσημείωτα παραδείγματα εμπλοκής της κας Banks στην εφαρμογή του εν λόγω προτύπου, περιλαμβάνουν το Manchester International Festival, το Tall Ships, Unilever, Old Trafford Manchester United Football Ground.

Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι της βιομηχανίας διοργάνωσης εκδηλώσεων, της τουριστικής βιομηχανίας, του χώρου των αθλητικών εκδηλώσεων, του ακαδημαϊκού χώρου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικοί φορείς καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι στο χώρο της διοργάνωσης συνεδρίων και άλλων μορφών εκδηλώσεων.