Η Alpha Bank Cyprus Ltd θεωρεί πάγια ευθύνη και ύψιστο καθήκον της την προσφορά προς τον άνθρωπο και ειδικά προς τους νέους, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον και τη στήριξη της κοινωνίας μας. Ως εκ τούτου, τα τελευταία έτη έχει επιδείξει εμπράκτως μέσω διαφόρων ενεργειών την ευαισθησία και το ενδιαφέρον της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα προσέφερε χρηματικά βραβεία σε μια ομάδα φοιτητών του Προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την εκπόνηση της μελέτης με θέμα, «Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα». Το έναυσμα για την ενέργεια αυτή δόθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, η οποία καθόρισε και το θέμα της μελέτης. Μέσω της Πρεσβείας επιλέγηκε η ομάδα των φοιτητών, οι οποίοι εργάστηκαν με ζήλο για δύο χρόνια για να επιτύχουν την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης.

Η Τράπεζα, ως στενός συνεργάτης και υποστηρικτής τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και της Ελληνικής Πρεσβείας, στάθηκε αρωγός στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής χορηγώντας τα εν λόγω βραβεία.

Η απονομή των βραβείων στους φοιτητές πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, οι Υπεύθυνοι του Προγράμματος MBA, Δρ. Ανδρέας Σωτηρίου και Δρ. Ανδρέας Χαρίτου, η Διευθύντρια Marketing και Προϊόντων της Alpha Bank Cyprus Ltd, κ. Ειρήνη Χαρίτου, και ο Προϊστάμενος Σύμβουλος Α’ Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος, κ. Βασίλης Σκρόνιας.