Η DHL έχει αναδειχθεί ως η νικήτρια του τρίτου ετήσιου διαγωνισμού EMC Blue Sky Supplier Sustainability Award 2014. Με το βραβείο αυτό, η EMC, η ηγέτιδα εταιρεία στην ανάπτυξη και διάθεση τεχνολογίας υποδομών πληροφορικής, αναγνώρισε την DHL για την υποδειγματική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις της στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τα αποτελέσματα του προγράμματος της εταιρείας στον τομέα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για την αναγνώριση του πρoγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της DHL, όχι μόνο επειδή προέρχεται από έναν ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και γιατί είμαστε η πρώτη εταιρεία στον κλάδο των logistics που λαμβάνει αυτό το βραβείο», ανέφερε ο Christof Ehrhart, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της DHL. «Είναι επίσης υπέροχο να βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας συνειδητοποιούν την τεράστια επίδραση που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης ενός προμηθευτή logistics, στη δική τους αλυσίδα εφοδιασμού.»

Η αειφόρος ανάπτυξη διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επιλογή προμηθευτή logistics και διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. Σήμερα, οι εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών των προμηθευτών τους. Συγκεκριμένα, η ενεργειακή απόδοση και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας.

Οι υποψήφιοι για το EMC Blue Sky Supplier Sustainability Award 2014 αξιολογήθηκαν με βάση διάφορα κριτήρια, όπως: τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών τους, τη δημιουργικότητα τους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, την καινοτομία της προσέγγισης τους, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ενεργειών τους και τη συνολική δέσμευση για ενεργή συμμετοχή, διαφάνεια και συνεχή βελτίωση. Η DHL κατατάχθηκε στην πρώτη γραμμή μεταξύ των εταιριών που αξιολογήθηκαν με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

Η DHL συνεργάζεται με την EMC για περισσότερα από 15 χρόνια, παρέχοντας υπηρεσίες logistics και αποθήκευσης, διεθνείς και εγχώριες υπηρεσίες μεταφοράς, καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως εκτελωνισμού. «Συνεργαζόμαστε με την EMC σε όλες σχεδόν τις επιχειρηματικές μας μονάδες, σε περισσότερες από 45 χώρες και 115 τοποθεσίες. Δημιουργήσαμε ένα πολυσχιδές πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο, όταν οι πελάτες επιλέγουν έναν προμηθευτή», προσθέτει η Florence Noblot, Επικεφαλής του τομέα Τεχνολογίας, της μονάδας της DHL που ασχολείται με τις Λύσεις για τους Πελάτες και την Καινοτομία (DHL Customer Solutions & Innovation).