Η Κυπριακή ‘boutique’ επενδυτική εταιρία Elements Capital Partners, σε συνεργασία με το επενδυτικό ταμείο York Capital Management LLC με βάση τις ΗΠΑ, έχουν ολοκληρώσει την εξαγορά απαιτήσεων (και υποχρεώσεων) έναντι της Istrabenz, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών στη Σλοβενία. Οι δανειακές απαιτήσεις, αξίας περίπου 46.7 εκατομμυρίων Ευρώ, έχουν εξαγοραστεί από την Aυστριακή BAWAG και από τράπεζες που ανήκουν στον Όμιλο Erste.

Η Istrabenz είναι όμιλος εταιριών στρατηγικής σημασίας, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Λουμπλιάνας από το 1997. Η κύρια δραστηριότητά της είναι η διαχείριση επενδύσεων (στρατηγικών και χαρτοφυλακίου). Η ονομαστική αξία των απαιτήσεων που αποκτήθηκαν αποτελεί περίπου το 34% του συνολικού αναδιαρθρωμένου χρέους της Istrabenz.

«Χάρη στην άριστη επαγγελματική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την York Capital, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία η οποία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Elements Capital Partners στο κτίσιμο του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Σάββας Λιασής, Συνέταιρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. «Η εξαγορά των απαιτήσεων από την Istrabenz μας δίνει την ευκαιρία να επεκτείνουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας στους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας, δυο τομείς που είναι εξίσου σημαντικοί για την Κυπριακή οικονομία στην οποία έχουμε στόχο να επεκταθούμε στο εγγύς μέλλον.»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Elements Capital Partners: http://www.elements-capital.com/.