Η Eurobank Cyprus Ltd στην προσπάθεια της να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες της, άλλα και για να συμβάλει στη γενική προσπάθεια για ανάκαμψη της Κυπριακής Οικονομίας, ανακοινώνει ότι το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων, μειώνεται, με ισχύ από 1η Μαΐου 2013, από 4,90% ετησίως σε 4,65% ετησίως.

Η συγκεκριμένη μείωση του βασικού επιτοκίου αφορά τρεχούμενους λογαριασμούς και δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το Βασικό Επιτόκιο της Eurobank Cyprus Ltd. Από τη μείωση εξαιρούνται τρεχούμενοι λογαριασμοί ή δάνεια των οποίων τα επιτόκια είναι συνδεδεμένα με το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Repo Rates) ή επιτόκια Euribor ή Libor ή φέρουν σταθερό επιτόκιο.

Η Eurobank Cyprus Ltd πιστεύει και θα συμμετάσχει ενεργά στην γενική προσπάθεια αποκλιμάκωσης τόσο των καταθετικών όσο και των δανειστικών επιτοκίων με στόχο την όσο το δυνατό γρηγορότερη ανάκαμψη της οικονομίας.

Τέλος, η Eurobank Cyprus Ltd ευελπιστεί, ότι στην προσπάθεια μείωσης των επιτοκίων θα συνεισφέρουν όλες οι εμπορικές τράπεζες και συνεργατικά ιδρύματα για το καλό της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.