Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM), που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας, δέχεται αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, το οποίο διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΜΙΜ αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμο με τίτλο επιπέδου Μάστερ ίσης χρονικής διάρκειας για κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου.

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους νέους άνεργους πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε επιχειρήσεις/οργανισμούς/κυβερνητικά τμήματα.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας με μέγιστο ποσό €2.565.

To ενημερωτικό φυλλάδιο (brochure) του Προγράμματος και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ: www.mlsi.gov.cy/kepa και στο Facebook: http://www.fb.com/cyprusmim.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΜΙM το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Άκη Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 ή στη Γραμματεία του ΜΙΜ, στα τηλ. 22806131 ή 22806128.