Η ιστοσελίδα της ΑΗΚ αλλάζει πρόσωπο! Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της ΑΗΚ παραμένει η ίδια (www.eac.com.cy), η εμφάνιση της, η λειτουργικότητα της και οι δυνατότητες της όμως έχουν εκσυγχρονιστεί.

Η νέα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και κτιστεί λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση του. Από τη νέα ιστοσελίδα ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για τις βλάβες και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος με την ίδια αμεσότητα όπως και από το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.

Διαθέτει σύστημα εγγραφής (Sign in) όπου ο πελάτης μπορεί να εγγραφεί για να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την έκδοση νέων ανακοινώσεων, ενημερωτικών εντύπων ή και νέων διαγωνισμών. Μέσω της ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι για νέους διαγωνισμούς μπορεί να ενημερώνονται και να «κατεβάζουν» τις προδιαγραφές καθώς και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών. Επίσης ο πελάτης έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την επεξήγηση των στοιχείων που συνθέτουν το λογαριασμό του, να πάρει συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο παιδικό ενημερωτικό βιβλιαράκι «Ο κόσμος του Φώτη» το οποίο μπορεί να εκτυπώσει στο δικό του εκτυπωτή.

Το νέο βελτιωμένο σύστημα πλοήγησης και η νέα δομή των πληροφοριών προσφέρει στον πελάτη την ευκαιρία να εντοπίζει αυτό που αναζητά εύκολα και γρήγορα. Οι πληροφορίες είναι διαχωρισμένες στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες: «Εξυπηρέτηση Πελατών», «Εξυπηρέτηση Συνεργατών», «Η ΑΗΚ» και «Επικοινωνία» όπου ο πελάτης μπορεί να βρει όλους τους τρόπους επικοινωνίας με τον Οργανισμό όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις, e-mail και Google maps όλων των Περιφερειακών Γραφείων και Κέντρων Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ .

Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ επικαιροποιούνται και τυχόν νέες υπηρεσίες ή ενημέρωση, παρουσιάζονται στην αρχική σελίδα, της ιστοσελίδας, για διευκόλυνση του κοινού.