Η Eurobank Cyprus Ltd («Eurobank Κύπρου») το πρώτο τρίμηνο του 2014, διατήρησε:

– Ικανοποιητική κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα ΕΥΡ15,5εκ. μετά τους φόρους.
– Ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 42.62% (Capital Adequacy Ratio) με βάση τα νέα κριτήρια της Βασιλείας ΙΙΙ.
– Ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα.
– Χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας.

Τα θετικά αποτελέσματα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αλλά και η ποιότητα εξυπηρέτησης έχουν καθιερώσει τη Eurobank Κύπρου ως τράπεζα πρώτης επιλογής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους τομείς των Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Περιουσίας Ιδιωτών, της Τραπεζικής Διεθνών Εταιρειών και των Κεφαλαιαγορών.

Με όπλα την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, την πλεονάζουσα ρευστότητα και τη χαμηλή βάση κόστους, που τη θωρακίζουν απέναντι στις οποιεσδήποτε επιπτώσεις από το παρόν μακροοικονομικό περιβάλλον και την καθιστούν ικανή να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της, η Eurobank Κύπρου θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την κυπριακή οικονομία.

Η Eurobank Κύπρου παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας αλλά και για την αναστροφή του υπάρχοντος οικονομικού κλίματος γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται στη θετική πορεία των δημοσίων οικονομικών, στις θετικές επιδόσεις που καταγράφουν σημαντικοί τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, αλλά και στην ταχύτητα προσαρμογής των κυπριακών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.