Σύντομα ολοκληρώνεται η κατασκευή των θεμελίων συνολικά 28 δεξαμενών και ξεκινά η κατασκευή των σωληνώσεων ενώ η δημιουργία των αναχωμάτων προχωρά σύμφωνα με το πλάνο. Οι 12 δεξαμενές της πρώτης φάσης βρίσκονται σε εξέλιξη και το κέλυφος 9 δεξαμενών είναι υπό ανέγερση. Παράλληλα συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου διοίκησης και του τελωνείου ενώ έχει αρχίσει και η κατασκευή δύο δεξαμενών της δεύτερης φάσης.

Το έργο αυτή τη στιγμή εργοδοτεί 206 άτομα εκ των οποίων το 50% είναι Κύπριοι.