Το Powerstar®, πρωτοπόρο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, έχει πρόσφατα εγκατασταθεί σε μεγάλα γραφειακά κτίρια στην Κύπρο. Το Powerstar®, είναι το μοναδικό σύστημα βελτιστοποίησης τάσης παγκοσμίως με κατοχυρωμένη τεχνολογία και εξοικονομεί ενέργεια σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων παγκύπρια.

Τρεις κορυφαίοι ελεγκτικοί οργανισμοί Deloitte, KPMG και PwC, δίνουν μεγάλη σημασία στα θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αναγνωρίζουν τον εταιρικό τους ρόλο στην κυπριακή κοινωνία, για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, οι διευθύνσεις των τριών αυτών οργανισμών μετά από εκτεταμένη έρευνα αγοράς και αξιολόγηση διάφορων λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, επέλεξαν την τεχνολογία βελτιστοποίησης τάσης και το σύστημα PowerStar® που κατασκευάζει η εταιρεία EMSc, ως την ιδανική και συνολική λύση για τη καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τους με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

Το Μάρτιο του 2012, στα γραφεία της KPMG στη Λευκωσία εγκαταστάθηκε ένα σύστημα PowerStar® 453kVA, η απόδοση του οποίου κατάφερε να ξεπεράσει το εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας και να επιτύχει μείωση κατά 10,5%, με αντίστοιχη μείωση στην Μέγιστη ζήτηση (kVA), επιτρέποντας στη KPMG να επιτύχει λιγότερη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Ακολούθως, το Φεβρουάριο του 2014 προέβη στην εγκατάσταση του συστήματος PowerStar® 288kV στα γραφεία της εταιρείας στη Λεμεσό, με τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας να φτάνει στο 8,3% και αντίστοιχη μείωση στην Μέγιστη ζήτηση(kVA). Υπολογίζεται ότι στα γραφεία της KPMG Λεμεσού η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθεί κατά 29.38 τόνους ετησίως.

Τον Ιανουάριο 2014, η Deloitte προέβη σε εγκατάσταση του συστήματος PowerStar® στα κεντρικά γραφεία της στην Λευκωσία και σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα επετεύχθη μείωση στην ηλεκτρική κατανάλωση κατά 6.1% και στην εκπομπή ρύπων κατά 28.5 τόνους.

Στα ιδιόκτητα γραφεία της PwC στη Λεμεσό εγκαταστάθηκε σύστημα PowerStar® 575kVA που εξοικονόμησε 8.1% στη συνολική κατανάλωση ενέργεια και αντίστοιχη μείωση στη Μέγιστη ζήτηση (kVA). Επιπρόσθετα, το Powerstar® μείωσε την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 66.4 τόνους ετησίως.

Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών της EMSc (Cyprus) Ltd, κ. Κυριάκος Μιχαήλ, ανέφερε: «Η εγκατάσταση του PowerStar® σε κορυφαίους οργανισμούς όπως PwC, KPMG και Deloitte και τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα ως συνολική λύση έναντι άλλων επιμέρους λύσεων. Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας έχουν επιδείξει για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.»

Το PowerStar® είναι ένας ειδικά κατασκευασμένος μετασχηματιστής τριπλής περιέλιξης, χαμηλής τάσης, που έχει την ικανότητα να βελτιστοποιεί την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργία και τις συσκευές του χώρου που έχει εγκατασταθεί. Η μεγάλη μείωση στην κατανάλωση που έρχεται με την εγκατάσταση του PowerStar® βασίζεται στο ότι οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε ψηλότερη τάση για κατανάλωση στις παροχές μας από ότι συνιστάται από τις κατασκευάστριες εταιρείες ή και γενικά από ότι χρειαζόμαστε. Κατά συνέπεια η υπερβολική τάση που διατίθεται προκαλεί και αύξηση στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα ψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και αύξηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ρυθμίζοντας την τάση που παρέχεται εξαλείφονται οι αρμονικές διαταραχές αυξάνοντας έτσι τον χρόνο ζωής του ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μειώνοντας το κόστος συντήρησής του.