Ένα ιδιαίτερα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης λύσης για την ολοκληρωμένη εκμετάλλευση των ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων (ΛΓΠ) σε υφιστάμενες κεντρικές μονάδες αναερόβιας συγχώνευσης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Πρόκειται για το έργο DAIRIUS, το οποίο συγχρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα Life+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον.

Το έργο DAIRIUS, αναπτύχθηκε για την εύρεση της βέλτιστης λύσης σε σχέση με τη διαχείριση των ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κύπρο με σκοπό την παραγωγή βιοαερίου, το οποίο θα αξιοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας.

Η τεχνολογία Αναερόβιας Χώνευσης για την επεξεργασία αυτού του είδους παραπροϊόντων αποτελεί μια πολύ ελκυστική λύση καθώς μέσα από τη διαδικασία επιτυγχάνεται η μείωση του ρυπαντικού φορτίου αποβλήτων υψηλής οργανικής φόρτισης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η τεχνολογία Αναερόβιας Χώνευσης, είναι ουδέτερη ως προς το διοξείδιο του άνθρακα ενώ ταυτόχρονα παράγεται μεθάνιο. Παράλληλα, το μεθάνιο μπορεί να αξιοποιηθεί για καύση σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού.

Μέσα από το έργο DAIRIUS υλοποιείται σταδιακά και η περιβαλλοντική ανασκόπηση της κυπριακής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και ο σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμός πιλοτικής μονάδας. Πέραν από την προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκεται όπως το έργο DAIRIUS αποτελέσει παράδειγμα λύσης για διαχείριση ληγμένων γαλακτοκομικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο. Φορείς του Προγράμματος είναι η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η εταιρεία RTD Talos, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, η Animalia Genetics και η Green Technologies.

Σε δηλώσεις της η Υπεύθυνη Διαχείρισης του έργου DAIRIUS Δρ. Άντρη Θεοδώρου ανέφερε: «Το αυξανόμενο κόστος επεξεργασίας και εκκαθάρισης αποβλήτων υποχρεώνουν τώρα σταδιακά τη μείωση αποβλήτων και την ανάκτηση ενός υποπροϊόντος. Παρ’ όλα αυτά, ο απώτερος στόχος μιας (καθαρής) παραγωγής χωρίς απόβλητα ακόμη φαίνεται να απέχει πολύ από την πραγματοποίηση. Αν και έχουν παρουσιαστεί πολλές διαδικασίες ανάκτησης αποβλήτων και ανάκτησης του υποπροϊόντος, η αναερόβια χώνευση έχει μια μοναδική και ολοκληρωμένη προοπτική, ενεργώντας ταυτόχρονα ως επεξεργασία αποβλήτων αλλά και ως διαδικασία ανάκτησης. Για αυτό τον λόγο, πολλές εφαρμογές που καλύπτουν όλες τις περιοχές ανάκτησης αποβλήτων στη γεωργία, στη βιομηχανία και στις κοινότητες έχουν παρουσιαστεί. Στην παρούσα κατάσταση, η αναερόβια χώνευση θεωρείται μια από τις καλύτερες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο. Η χρήση αναερόβιας χώνευσης έχει επίσης αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων των νοικοκυριών, αναμειγμένα με άλλα βιομηχανικά οργανικά απόβλητα και κοπριά ζώων (συν-χώνευση)».

Από την πλευρά του o Chief Financial Officer της εταιρείας ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ κ. Στέφανος Παπαδόπουλος σημείωσε: «Η Εταιρεία στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της ευθύνης αλλά και της ανάγκης όλες τις οι λειτουργίες να συνάδουν πλήρως με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, έθεσε ως στόχο την απομάκρυνση όλων των ρυπογόνων χαρακτηριστικών από τα υγρά απόβλητα κατά τις διάφορες διαδικασίες που ακολουθούνται στην γαλακτοβιομηχανία. Αφού εγκρίθηκε αυτή η ιδέα προχωρήσαμε με την κατάθεση πρότασης με την ονομασία DAIRIUS και η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα DAIRIUS μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.dairiusproject.com.