Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Τσιμεντοποιία Βασιλικού: “Η ατομική εκτίμηση και συναδελφική αλληλεγγύη παραμένει στρατηγική προσέγγιση χειρισμού η οποία αποδίδει έμφαση στο κρίσιμο θέμα της προώθησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των ανθρώπων μας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός διακριτού φάσματος ολοκληρωμένων πολιτικών απασχόλησης, προγραμμάτων και συγκεκριμένων πρακτικών.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένα ικανοποιημένο και χαρούμενο προσωπικό κάνει πραγματικά τη διαφορά διαθέτοντας την ικανότητα να δημιουργεί αξία και αποτελώντας το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την Εταιρεία μας.

Θέλοντας να αξιοποιήσουμε σωστά τους ανθρώπους μας συμμετείχαμε στο πρόγραμμα για την Ισότητα των Φύλων στον εργασιακό χώρο με 7 πρακτικές οι οποίες εξασφαλίζουν στο προσωπικό μας συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Μέσα από αυτές τις πρακτικές καταφέραμε να δείξουμε ότι δεν ακολουθούμε τα στερεότυπα με βάση τα οποία οι ικανότητες των εργαζομένων εξαρτώνται από το φύλο, δείχνοντας το δρόμο προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι 7 καλές πρακτικές για τις οποίες πιστοποιηθήκαμε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι οι εξής:

1. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του προσωπικού διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο για την επιχείρηση αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι της,. Σημειώνεται ότι η εταιρία μας, σε συνεργασία με μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού και επιδιώκοντας τη διαρκή κατάρτιση και την δια βίου εκπαίδευση των στελεχών της, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς τους, προσφέρει κάθε χρόνο εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε όλους δίνοντας τους ταυτόχρονα διευκολύνσεις ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν.

2. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Η εταιρεία παρέχει ευέλικτες μορφές απασχόλησης με τις οποίες διασφαλίζεται η ισορροπία στην προσωπική και επαγγελματική ζωή για όλα τα στελέχη και ειδικά τις εργαζόμενες μητέρες. Σημειώνεται ότι σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας λόγω βάρδιας αλλά και άλλων ιδιαιτεροτήτων, προσφέρεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του ωραρίου εργασίας προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα off.

3. Έρευνα Γνώμης Προσωπικού

Το να ζητάμε τη γνώμη του άλλου είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Συχνά λέμε -ακόμα και σε φιλικό πλαίσιο- «θέλω να ακούσω την άποψή σου». Είμαστε όμως πραγματικά έτοιμοι να την ακούσουμε, ειδικά αν περιλαμβάνει και αρνητικά σχόλια; Είμαστε πρόθυμοι να τη λάβουμε υπόψη, ειδικά αν ο άλλος σκέφτεται πολύ διαφορετικά από εμάς; Εμείς στο Βασιλικό αγκαλιάσαμε την άποψη του προσωπικού γι αυτό και προχωρήσαμε σε έρευνα γνώμης η οποία διεξάγεται μια φορά το χρόνο, γίνεται ανάλυση αποτελεσμάτων από εξωτερικούς συνεργάτες, τα οποία και ανακοινώνονται στο προσωπικό και κατόπιν διαμορφώνεται πλάνο δράσης που στηρίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας.

4. Πρόσθετες παροχές

– Δίδακτρα Πτυχίων που συνάδουν με το αντικείμενο απασχόλησης
– Επιβράβευση προσωπικού
– Ιατρικές εξετάσεις (σπυρομέτρηση, ακοομέτρηση, ακτινογραφίες θώρακος, αιματολογικές, οφθαλμολογικές και μυοσκελετικές εξετάσεις)
– Παροχή μεταφορικού μέσου

5. Επαγγελματικός προσανατολισμός

– Παιδιά εργαζομένων για συμμετοχή σε εβδομάδα εργασίας
– Πρακτική άσκηση φοιτητών
– Συνεργασία με πανεπιστήμια για ακαδημαϊκές εργασίες
– Συνεργασία με σχολεία για εκπαιδευτικές εκδρομές
– Δημιουργία Ακαδημίας Ταλέντων

6. Επαγγελματική καθοδήγηση

Εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής προσωπικής καθοδήγησης με ειδικούς σε θέματα καριέρας, αντιμετώπισης άγχους, ευελιξίας, προσωπικής ανάπτυξης και ανέλιξης. Τα προγράμματα εφαρμόζονται κάθε χρόνο με διαφορετικές ομάδες εργαζομένων κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση και τις απαιτήσεις.

7. Ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών

– Εφαρμογή κλιμάκων μισθοδοσίας
– Ίση κατανομή σε ιεραρχικές βαθμίδες
– Ίση μεταχείριση στις προοπτικές ανέλιξης
– Ίση μεταχείριση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας που παραδοσιακά ήταν ανδροκρατούμενες (γυναίκες με εργασία σε βάρδιες, και στα τμήματα Ασφάλειας και Υγείας, Περιβάλλοντος, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό).”