Την ποιότητα υπηρεσιών της Κυπριακής εταιρεία πετρελαιοειδών STAROIL με το σημαντικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001: 2008 επιβεβαίωσε το Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης Εταιρειών IQNet και η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ).

Η ταχέως αναπτυσσόμενη Κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών STAROIL, ακολουθώντας τα πρότυπα ποιότητας, σε ότι αφορά την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή καυσίμων στην Κύπρο, κατέχει και επίσημα πλέον την πιστοποίηση ISO 9001: 2008 κάτι το οποίο επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τον επαγγελματισμό, την τεχνολογία αλλά και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της εταιρείας. Η έκδοση του Πιστοποιητικού έγινε στις 30 Αυγούστου 2013.

Η STAROIL κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς των εμπορικών καυσίμων, λειτουργώντας έξι πρατήρια καυσίμων, παγκύπρια, ενώ παράλληλα συνεχίζει την επεκτατική της πολιτική σε ολόκληρη την Κύπρο, αφού σύντομα θα ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας ακόμη δύο νέων πρατηρίων.