Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), συνδιοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία, ημερίδα με θέμα: «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες – Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα».

Η Ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Συγκοινωνιών & Έργων κ. Τάσου Μητσόπουλου ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξή της. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, ο Πρόεδρος του CYS καθώς και η Επίτροπος Διοικήσεως κα Ελίζα Σαββίδου.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων των αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναφορικά με τη δραστηριότητα της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης στα θέματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε πρότυπα που αφορούν τον τομέα των κατασκευών, των συγκοινωνιών, τον τομέα της υγείας και τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής.

Η ημερίδα ήταν ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους και την παρακολούθησαν 145 περίπου άτομα, εκπροσωπώντας όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως Υπουργεία, Δημοτικές αρχές και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικούς συνδέσμους, οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.α.

Μέσα από τους χαιρετισμούς και τις παρουσιάσεις των εισηγητών, αλλά και μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε πλήρης ομοφωνία όλων των εμπλεκομένων για την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών προσβασιμότητας στον τόπο μας, μέσω την προώθησης των Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

Χορηγοί της Ημερίδας ήταν η Ελληνική Τράπεζα, το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία, η Τράπεζα Πειραιώς, η Procopiou Medishop Ltd και η Rehabline Α. Χρονόπουλος – Μ. Γουγής Ο.Ε. Προσθετικά – Ορθοτικά.