Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ), προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να πιστοποιηθούν στο Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence (Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας, EFQM) εφαρμόζοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο ολιστικό εργαλείο διοίκησης στον κόσμο.

Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης – EFQM Levels of Excellence
1ο Επίπεδο: Committed to Excellence – Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία
2ο Επίπεδο: Recognised for Excellence – Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία

Παράλληλα, προσκαλούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα να πιστοποιηθούν στον Εθνικό θεσμό Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» εφαρμόζοντας το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, που δημιούργησε η ΕΕΔΕ, ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Εθνικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης  ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»
1ο Επίπεδο: «Υιοθετώντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας»
2ο Επίπεδο: «Επιτυγχάνοντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας» (Χρυσή, Αργυρή, Χάλκινη Διάκριση)

Η υποψηφιότητα των επιχειρήσεων μπορεί να ισχύσει συνδυαστικά και για τους δύο θεσμούς Πιστοποίησης («ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» ή/και EFQM Levels of Excellence).

Η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αλίκη Γεωργίου, στο τηλέφωνο της ΚΕΑΔΕ 22410178, φαξ. 22410179, email. keade@oeb.org.cy, website: www.eede.gr

__________________________________________________________________________________________

Σχετικά με το ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ: Η εφαρμογή του πλέον διαδεδομένου Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM στην Ελλάδα συστηματικά από το 2001, μέσα από το πρόγραμμα “EFQM Levels of Excellence”, οδήγησε στην ανάγκη για την προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο πιο χρηστικό για κάθε Ελληνική Επιχείρηση.

Το Ελληνικό Μοντέλο λαμβάνει υπόψη:

  • Το μέγεθος της Επιχείρησης
  • Τον χαρακτήρα της Επιχείρησης
  • Τις συνήθειες της Επιχείρησης
  • Την πληροφόρηση (ή μη πληροφόρηση) της Επιχείρησης
  • Την εργοδοτική συμπεριφορά της Επιχείρησης
  • Την επικοινωνία, εσωτερικά και εξωτερικά, της Επιχείρησης
  • Την ευελιξία της Επιχείρησης
  • Τη λήψη αποφάσεων ως διαδικασία της Επιχείρησης


Σχετικά με το EFQM: Το EFQM, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Το EFQM, με περισσότερα από 700 μέλη επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αντλεί και μοιράζεται με τα μέλη του τις Καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο. Το EFQM είναι ο δημιουργός του Μοντέλου της Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award). Το EFQM σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα διατηρεί Εθνικό Εταίρο – National Partner Organization (NPO) ενώ σημειώνεται ότι για την Ελλάδα και την Κύπρο τον επίσημο αυτό ρόλο κατέχει η ΕΕΔΕ.