Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09.30 π.μ. στο Αμφιθέατρο, στα κεντρικά γραφεία της Cyta στην Λευκωσία με θέμα: CYS EN 15221 “Facility Management”.

H διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων, κτιρίων, μηχανημάτων, οχημάτων, και εξοπλισμού, αποτελεί σήμερα μια εξειδικευμένη, αρκετά χρονοβόρα και με μεγάλο ετήσιο κόστος διαδικασία. Με την εφαρμογή διεθνών πρότυπων ποιότητας και λογισμικών συστημάτων, επιτυγχάνεται η διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και λειτουργικότητας μειώνοντας σημαντικά το κόστος συντήρησης και αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα.

Κύριος εισηγητής στην ημερίδα θα είναι ο κ. Alan Millin, ένας καταξιωμένος διεθνώς εμπειρογνώμονας στο εν λόγω θέμα. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα και η δήλωση συμμετοχής για το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση συμμετοχής σας, παρακαλώ όπως απαντήσετε μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2013.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μαρία Θεοφάνους στον CYS (Τηλ 22 411 442, m.theophanous@cys.org.cy)