Σημαντικές επιτυχίες στον τομέα της Έρευνας και της Πληροφορικής, καταγράφει το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory) του Πανεπιστημίου Frederick, το οποίο έχει δημιουργηθεί με χορηγία της Microsoft Κύπρου. Η επιτυχημένη συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου να καταλάβουν πρώτες θέσεις σε Παγκύπριους Διαγωνισμούς, δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια, ενώ παράλληλα κατάφεραν να αναπτύξουν εφαρμογές για συσκευές Windows Phone και Windows 8, καθώς και άλλες εφαρμογές οι οποίες βρίσκονταν πρώτες στο Google Play store, για αρκετές εβδομάδες!

Το εργαστήριο, που έχει δημιουργηθεί πριν από ένα χρόνο περίπου στο Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick, ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εφαρμογών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, τις έξυπνες (κινητές) συσκευές, τα κοινωνικά δίκτυα, με τεχνολογίες διεπαφής του ανθρώπου με το περιβάλλον και συσκευές φυσικής αλληλεπίδρασης.

Το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών έχει δημιουργηθεί μετά από τη συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και της Microsoft Κύπρου, όπου αρχικά έχουν από κοινού επενδύσει στην διαμόρφωση και την αγορά εξοπλισμού του εργαστηρίου. Η Microsoft Κύπρου επί ευκαιρίας της επετείου του εργαστηρίου έχει προσφέρει επιπλέον και δεύτερο πακέτο χορηγίας για την ανανέωση του εργαστηρίου με νέο εξοπλισμό που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει έξυπνες συσκευές Nokia Lumia 900/820/620 (Windows Phone 7/8) και tablets Surface με λειτουργικό Windows 8.

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να δραστηριοποιείται σε τρία επίπεδα:

  • Να βοηθά στην εκπαίδευση των φοιτητών του πανεπιστημίου στις σχετικές τεχνολογίες.
  • Να αναπτύσσει ερευνητικό έργο και καινοτομία στους τομείς ενδιαφέροντος του και να παράγει καινούργια γνώση μέσο διεπιστημονικών προγραμμάτων.
  • Να διασυνδέεται με τον παραγωγικό ιστό της Κύπρου και να βοηθά μέσα από συνέργειες την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητά του.

Με τον τρόπο αυτό το εργαστήριο καλύπτει το τρίγωνο Εκπαίδευση-Έρευνα-Καινοτομία που αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του σύγχρονου πανεπιστημίου.

Αναφερόμενος στις επιτυχίες του Εργαστηρίου, ο διευθυντής του εργαστηρίου και Λέκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης είπε: «Κατά τους τελευταίους 12 μήνες οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας έχουν δείξει μεγάλη θέληση για μάθηση και δημιουργία, τεράστια ερευνητική ικανότητα και αξιοσημείωτο επαγγελματισμό. Έχουν επιτύχει πρωτιές σε Παγκύπριους Διαγωνισμούς, δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και έχουν αναπτύξει εφαρμογές που βρίσκονταν πρώτες στο Google Play store για αρκετές εβδομάδες. Φυσικά σε αυτό έχει συμβάλει και η άψογη συνεργασία μας με το κ. Βαλεντίνο Γεωργιάδη και γενικά την ομάδα της Microsoft Κύπρου. Είμαι σίγουρος ότι το MDL θα καθιερωθεί ως μια πηγή απόκτησης μοντέρνας τεχνογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους φοιτητές μας, που είναι το μέλλον της κοινωνίας μας, έτσι ώστε να εξελιχθεί η τεχνολογία στον τόπο μας και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα μας στο εξωτερικό».

Από πλευράς του ο Developer Platform Evangelist της Microsoft Κύπρου Βαλεντίνος Γεωργιάδης ανέφερε «Ένας από τους βασικούς στόχους της Microsoft Κύπρου, στον τομέα της Εκπαίδευσης , είναι να προσφέρει τα αναγκαία μέσα στους νέους για να τους βοηθήσει να κτίσουν ένα καλύτερο αύριο. Με τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Frederick και με το Mobile Devices Laboratory (MDL), θέλουμε να προσφέρουμε στους νέους μας την τεχνολογική κατάρτιση και τις εμπειρίες που χρειάζονται για να προετοιμαστούν κατάλληλα για μια παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά εργασίας».