Η Κυπριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ) διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά σεμινάρια στους ιδιοκτήτες πρακτορείων και στους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ, με θέμα την εφαρμογή του “ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ”.

Στον “ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ”, περιέχονται όλες εκείνες οι ενέργειες και οι κανόνες που προστατεύουν τον παίκτη από τον ακραίο στοιχηματισμό και δίνουν την δυνατότητα στον πράκτορα να αναγνωρίσει και να προστατεύσει επιρρεπείς παίκτες από αρνητικές επιπτώσεις.

Στα σεμινάρια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδαιότητα της αναγνώρισης, αντιμετώπισης και κυρίως της πρόληψης και προστασίας παικτών που δείχνουν να ξεπερνούν τα όρια του υπεύθυνου στοιχηματισμού (παιγνιδιού).

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες, με τη συμμετοχή να είναι υποχρεωτική για όλους τους πράκτορες και εργαζόμενους στην ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ.